Kierunki studiów

0

Kierunki studiów

studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na celu wykształcenie projektantów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia.

Program studiów obejmuje stopniowe wprowadzenie w trudne zagadnienia kompozycji architektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania zieleni we wnętrzach, designu i wreszcie pełnych projektów wnętrz opartych na analizie układów funkcjonalnych.

Absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego oddziaływania na najbliższe otoczenie człowieka związanego z kształtowaniem wnętrz budynków o różnych funkcjach, a także kształtowania plastycznego form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej i meblarstwa. Jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej w zawodzie architekta wnętrz.

do góry