• miniatura
    Filename: 540_277 Miniatura-25-09_ok.jpg
    Size: 173.14 KB

Mamy przyjemność poinformować, że komisja uczelniana powołana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi dra Przemysława Wachowskiego, po zapoznaniu się z dyplomami nominowanymi przez komisje dyplomowe wybrała najlepsze dyplomy magisterskie, kwalifikując je do następnego etapu konkursu.

Wybrane przez komisję dyplomy oceni jury PRIME TIME 2020. Nazwiska laureatów zostaną podane 23 lutego 2021 r. na stronie www.asp.lodz.pl

Początek wydarzenia: 29-01-21
Koniec wydarzenia: 01-04-21

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, konkurs PRIME TIME 2020 realizowany jest w formule hybrydowej, w myśl której obrady jury przeprowadzone będą online w dniu 22 lutego 2021 r., a prace laureatów zaprezentujemy w przestrzeni Galerii ASP (ul. Piotrkowska 68) w dniach 1-25 marca 2021 r. 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID-19, oraz ze zmianami organizacyjnymi w Uczelni, Zarządzeniem nr 122/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany do regulaminu konkursu PRIME TIME 2020.

Rozpoczynamy przygotowania do wystawy i konkursu najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – PRIME TIME 2020, pokazu najlepszych prac dyplomowych łódzkiej ASP jakie powstały w roku 2020. Ekspozycja jest również formą promowania absolwentów poprzez stworzenie im szansy bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą oraz mediami.

do góry