O Konkursie

0
Konkurs im. Władysława Strzemińskiego jest organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi od 1983 roku. Jest to najstarsze przedsięwzięcie artystyczne Akademii. Konkurs jest przeznaczony dla studentów uczelni i stanowi wydarzenie stymulujące proces twórczy oraz zachęcające do aktywności artystycznej. Ma charakter otwarty, prace mogą zgłaszać studenci lat III-V oraz, w przypadku uzyskania poparcia ze strony pedagoga prowadzącego, studenci II roku.

Konkurs odbywa się co roku i składa się z dwóch części – Sztuki Piękne oraz Projekt. Sztuki Piękne obejmują zakres dyscyplin takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia artystyczna, tkanina unikatowa. Projekt natomiast jest dedykowany sztukom projektowym, tj. projektowaniu ubioru, biżuterii, tkaniny, formom przemysłowym, grafice projektowej, wzornictwu.

Wśród fundatorów nagród znajdują się m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, instytucje kulturalne, muzea, galerie, firmy, instytucje i osoby prywatne.

Co roku do konkursu przystępuje kilkudziesięciu studentów, a prace konkursowe są prezentowane na terenie całej uczelni. Na zaproszenie rektora w skład jury wchodzą wybitni artyści i krytycy sztuki. Wybór laureatów jest ukoronowany uroczystym otwarciem wystawy nagrodzonych prac oraz oficjalnym wręczeniem nagród. Wystawa jest prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, która jest jednocześnie partnerem uczelni w realizacji tego wydarzenia. Niejednokrotnie wystawa ta jest dla młodych artystów pierwszym pokazem tej rangi, a konkurs pierwszą poważną konfrontacją, z jaką spotykają się jako twórcy.

Obu edycjom Konkursu im. Władysława Strzemińskiego towarzyszą katalogi, w których zaprezentowane zostają wystawiane prace i ich twórcy, a także sponsorzy i fundatorzy nagród. Impreza znajduje szeroki odzew w lokalnych mediach i krajowych magazynach branżowych. Uroczystość wręczenia nagród i wystawa przyciąga także szeroko rozumiane środowiska artystyczne i kulturotwórcze miasta i regionu.
do góry