Akademia Kreatywnego Seniora

0

Akademia Kreatywnego Seniora stanowi jednostkę działającą w strukturze ASP w Łodzi. Jest to rodzaj uniwersytetu trzeciego wieku, ale o charakterze ściśle związanym z artystycznym profilem uczelni. AKS funkcjonuje w Akademii od października 2014 roku .

Akademia Kreatywnego Seniora prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszerzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych.

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań w zakresie sztuk wizualnych. Metody pracy i tematyka podejmowana w AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

do góry