Akademia Kreatywnego Seniora

0

Akademia Kreatywnego Seniora stanowi jednostkę działającą w strukturze ASP w Łodzi. Jest to rodzaj uniwersytetu trzeciego wieku, ale o charakterze ściśle związanym z artystycznym profilem uczelni. AKS funkcjonuje w Akademii od października 2014 roku .

Akademia Kreatywnego Seniora prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia skierowaną do osób dojrzałych, które odczuwają potrzebę poszerzania umiejętności i wiedzy, rozwoju intelektualnego, aktywności społecznej, uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz łączenia i wymiany doświadczeń pokoleniowych.

Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych z zakresu sztuki i działań w zakresie sztuk wizualnych. Metody pracy i tematyka podejmowana w AKS nastawione są na aktywność, kreatywność i samodzielność uczestników oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

Uczestnikiem AKS może być osoba powyżej 55. roku życia, posiadająca status rencisty lub emeryta, która wypełni kwestionariusz osobowy, podpisze deklarację członkowską, okaże dokument stwierdzający status rencisty lub emeryta oraz uiści stosowną opłatę.

Koordynatorem Akademii Kreatywnego Seniora jest Prorektor ds. promocji i rozwoju dr Magdalena Kacperska.

do góry