Senat

Uchwały Senatu

 Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2020-2024

 1. dr Przemysław Wachowski | rektor
 2. prof. Janusz Antoszczyk
 3. Julia Bartczak
 4. dr Maciej Bohdanowicz
 5. Aleksandra Bonikowska
 6. prof. Andrzej Boss
 7. dr Dagmara Bugaj
 8. dr hab. Lidia Choczaj, prof. uczelni
 9. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni
 10. dr Artur Chrzanowski
 11. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. uczelni
 12. dr Rafał Dobruchowski
 13. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni
 14. prof. Marek Domański
 15. Mateusz Jakubczak
 16. Agata Janik-Kosmynka
 17. prof. Dariusz Kaca
 18. dr Magdalena Kacperska
 19. prof. Gabriel Kołat
 20. Aneta Kosin
 21. dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni
 22. Agata Lipska
 23. Ewelina Ostrowska
 24. Wiktor Pilipczuk
 25. dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska
 26. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni
 27. dr Michał Rybiński
 28. prof. Dorota Sak
 29. prof. Marek Sak
 30. Katarzyna Siennicka
 31. dr hab. Robert Sobański, prof. uczelni
 32. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni
 33. dr hab. Magdalena Soboń, prof. uczelni
 34. prof. Piotr Stachlewski
 35. Maciej Szynwelski
 36. dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni
 37. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni
 38. Krzysztof Wiewióra
 39. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni
 40. dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni
 41. dr Anna Wrzesień
 42. Kinga Zagajewska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Maciej Bohdanowicz

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Marzena Łukaszuk

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr hab. Aleksandra Gieraga prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. Przemysław Tomaszewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

dr hab. Rafał Sobiczewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Marta Tomczyk prof. uczelni


Komisja do spraw budżetu i finansów:

 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr Michał Rybiński;
 • dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni;
 • dr Magdalena Kacperska;
 • Małgorzata Pilarska - kwestor;
 • Piotr Statucki – kanclerz.

Komisja wydawnicza:

 • dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. uczelni – przewodniczący;
 • dr Karolina Grudzińska;
 • dr Anna Wrzesień; 
 • dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni;
 • Karolina Kozera.

Komisja do spraw programu nauczania:

 • dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • dr Maciej Bohdanowicz;
 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni;
 • dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. uczelni.

Komisja do spraw regulaminu studiów:

 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
 • dr Tomasz Kawełczyk;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk;
 • mgr Agnieszka Dolata;
 • vacat studencki.

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 • Komisji ds. Oceny Kadry Akademii;
  1. dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni – przewodniczący;
  2. prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
  3. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. dr Maria Wiatrowska-Żurawska.
 • Odwoławczej Komisji ds. Oceny Kadry:
  1. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni - przewodniczący;
  2. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni;
  3. dr Joanna Paljocha;
  4. dr Marcin Mielczarek;
  5. dr Tadeusz Wodziński.
 • Komisji ds. Oceny kadry w Bibliotece Akademii:
  1. dr Karolina Stanilewicz – przewodnicząca;
  2. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni;
  3. dr hab.Agata Stępień, prof. uczelni;
  4. dr hab. Witold Warzywoda, prof. uczelni;
  5. mgr Katarzyna Wolska.

Komisja do spraw statutu:

 • dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
 • dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni.;
 • dr Małgorzata Górska-Ogórek;
 • mgr Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska;
 • mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja do spraw etyki:

 • prof. dr hab. Sławomir Ćwiek - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Krystyna Czajkowska;
 • prof. dr hab. Janusz Antoszczyk;
 • dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni;
 • mgr Karol Janiak.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów: 

 • dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni;
 • dr Dagmara Bugaj;
 • dr Bogusław Krzciuk.

Odwoławcza komisję dyscyplinarna do spraw studentów:

 • prof. dr hab. Dariusz Kaca;
 • dr Piotr Skowron;
 • dr Dominika Drezner-Ilczuk.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • prof. dr hab. Dorota Sak;
 • dr hab. Piotr Ciesielski, prof. uczelni;
 • dr Michalina Owczarek-Siwak.

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • dr Katarzyna Caban-Piaskowska;
 • dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni;
 • dr Beata Wawrzecka.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich: 

 • prof. dr hab. Piotr Karczewski;
 • prof. dr hab. Zbigniew Purczyński;
 • dr hab. Izabela Wyrwa, prof. uczelni;
 • dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni;
 • dr Anna Wrzesień.
do góry