Kierunek: nowe media

2

studia stacjonarne I stopnia

Kierunek studiów nowe media stanowi unikatową ofertę edukacyjną nie tylko w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale także w skali pozostałych polskich uczelni artystycznych. Interdyscyplinarne studia, łączące sztukę i innowacyjne technologie o ogromnym twórczym potencjale, są odpowiedzią na dynamiczną ewolucję mediów cyfrowych we współczesnej kulturze oraz ich stale rosnący wpływ na wszelkie obszary ludzkiej aktywności, w tym na sztuki wizualne. Celem studiów jest kształcenie nowego pokolenia artystów potrafiących w sposób twórczy posługiwać się zaawansowanymi technologiami w zakresie interaktywnych mediów cyfrowych, sztuki algorytmicznej i generatywnej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Kandydat chcący studiować na kierunku nowe media powinien przede wszystkim być osobą kreatywną, posiadać zmysł estetyczny i podstawowy warsztat ogólnoplastyczny. Nie musi jeszcze umieć programować obrazów cyfrowych, tego nauczy się u nas pod okiem specjalistów, aby było to jednak możliwe powinien cechować się również umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia.

Kierunek oferuje zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalizujących się w problematyce nowych mediów i ich styku z innymi sztukami wizualnymi. W programie kształcenia przewidziano praktyczne zajęcia w zakresie zarówno tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania własnych projektów zawodowych oraz artystycznych korzystając z wiedzy i nabytych umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze szeroko rozumianej sztuki nowych mediów.

Atuty kierunku nowe media:

 • unikatowa w skali kraju, interdyscyplinarna oferta studiów łącząca sztukę i najnowsze technologie cyfrowe
 • indywidualizacja toku studiów dzięki sześciu pracowniom kierunkowym (daje to możliwości kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań studentów)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy i najnowszych technologii
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • zaplecze techniczne w postaci multimedialnych sal projekcyjnych, pracowni komputerowych oraz specjalistycznych warsztatów

Pracownie specjalistyczne:

I stopień:

 • Pracownia Kreatywnego Kodowania
 • Pracownia Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Działań Intermedialnych
 • Pracownia Videomappingu i Rozszerzonej Rzeczywistości

II stopień:

 • Pracownia Obrazu Cyfrowego
 • Pracownia Obrazu w Przestrzeni 

Rekrutacja na studia:

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia na kierunku nowe media jest dwuetapowy. Pierwszy etap to przegląd portfolio i rozmowa z kandydatem. Drugi etap to egzamin praktyczny weryfikujący umiejętności i predyspozycje kandydata.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta prowadzący działalność twórczą w zakresie sztuki nowomedialnej (opartej o nowe technologie cyfrowe np. sztuka generatywna, interaktywna), transdyscyplinarnej (tworzącej relacje z innymi pozaartystycznymi dyscyplinami praktyk społecznych np. z nauką, aktywizmem społecznym itp.) oraz transmedialnej (integrującej nowe media i tradycyjne media sztuki)
 • projektant grafiki multimedialnej i generatywnej oraz interaktywnej komunikacji wizualnej w przemyśle kreatywnym (agencje interaktywne, software house, studia graficzne, agencje eventowe, studia filmowe)
 • kurator i animator działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
do góry