Kierunek: nowe media

2

studia stacjonarne I stopnia

Kierunek studiów nowe media stanowi unikatową ofertę edukacyjną nie tylko w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale także w skali pozostałych polskich uczelni artystycznych. Interdyscyplinarne studia, łączące sztukę i innowacyjne technologie o ogromnym twórczym potencjale, są odpowiedzią na dynamiczną ewolucję mediów cyfrowych we współczesnej kulturze oraz ich stale rosnący wpływ na wszelkie obszary ludzkiej aktywności, w tym na sztuki wizualne. Celem studiów jest kształcenie nowego pokolenia artystów potrafiących w sposób twórczy posługiwać się zaawansowanymi technologiami w zakresie interaktywnych mediów cyfrowych, sztuki algorytmicznej i generatywnej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Kierunek oferuje zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalizujących się w problematyce nowych mediów i na ich styku z innymi sztukami wizualnymi. W programie kształcenia przewidziano praktyczne zajęcia w zakresie zarówno tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania własnych projektów zawodowych oraz artystycznych, korzystając z wiedzy i nabytych umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze szeroko rozumianej sztuki nowych mediów.

Atuty kierunku nowe media:

 • unikatowa w skali kraju, interdyscyplinarna oferta studiów łącząca sztukę i najnowsze technologie cyfrowe,
 • indywidualizacja toku studiów dzięki ośmiu pracowniom specjalistycznym (daje to możliwości kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań studentów),
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy i najnowszych technologii,
 • profesjonalna kadra wykładowców,
 • zaplecze techniczne w postaci multimedialnych sal projekcyjnych, pracowni komputerowych oraz specjalistycznych warsztatów.

 

Pracownie specjalistyczne:          

 • Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Podstaw Kodowania Obrazów Cyfrowych,
 • Pracownia Kreatywnego Kodowania
 • Pracownia Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Struktur Wizualnych
 • Pracownia Obrazu Cyfrowego
 • Pracownia Obrazu w Przestrzeni
 • Pracownia Działań i Struktur Wizualnych

 

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta prowadzący działalność twórczą w zakresie sztuki nowomedialnej (opartej o nowe technologie cyfrowe, np. sztuka generatywna, interaktywna), transdyscyplinarnej (tworzącej relacje z innymi pozaartystycznymi dyscyplinami praktyk społecznych, np. z nauką, aktywizmem społecznym itp.) oraz transmedialnej (integrującej nowe media i tradycyjne media sztuki),
 • projektant grafiki multimedialnej i generatywnej oraz interaktywnej komunikacji wizualnej w przemyśle kreatywnym (agencje interaktywne, software house, studia graficzne, agencje eventowe, studia filmowe),
 • kurator i animator działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych.

Informacje o kierunku

do góry