Studia podyplomowe

0
 • miniatura
  Filename: Projektowanie ubioru.png.jpg
  Size: 126.12 KB

jednostka dydaktyczna: Instytut Ubioru

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 200 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: mgr Anna Lejpold

Studia podyplomowe Projektowanie ubioru, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem:


Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczestników studiów podyplomowych w zakresie:

 • projektowania ubioru i stylizacji z elementami rysunku żurnalowego,
 • realizacji własnych projektów,
 • realizacji procesu, prowadzącego do tworzenia kolekcji,
 • konstrukcji ubioru,
 • technologii i materiałoznawstwa ubioru,
 • konstrukcji i realizacji akcesoriów i galanterii skórzanej (realizacja toreb lub akcesoriów do kolekcji dyplomowej)
 • kreowania własnych wizji i koncepcji projektowania nadruków (druk cyfrowy),
 • tworzenia portfolio,
 • analizy trendów społeczno-ekonomicznych, w zakresie zmian zachodzących we współczesnej modzie i preferencjach przyszłych odbiorców mody, szukania własnych inspiracji,
 • współpracy z mediami,
 • wybranych zagadnień historii mody XXI wieku,
 • prawa autorskiego.

Oferta dydaktyczna oparta jest na specjalizacjach projektowych w zakresie projektowania ubioru i stylizacji, realizacji ubioru, projektowania akcesoriów.

Proces projektowy uzupełniony jest nauką konstrukcji i technologii oraz działaniami warsztatowymi w taki sposób, aby uczestnik mógł samodzielnie realizować autorskie projekty.

Program obejmuje także zajęcia z zakresu przygotowania portfolia, współpracy z mediami, prognozowania trendów czy historii mody.

Wykładowcy to doświadczona kadra dydaktyczna w kształceniu projektantów mody, projektanci mody oraz specjaliści i pasjonaci mody, praktycy.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Projektowanie ubioru skierowane są do:

 • osób chcących zmierzyć się z materią praktycznego projektowania i stylizacji,
 • osób posiadających szerokie zainteresowania, obdarzonych wyobraźnią, otwartych na wszelkie nowości i zmiany, penetrujących nowe sfery design'u i mody.
 • osób kreatywnych, o uzdolnieniach artystycznych i projektowych,
 • osób zawodowo związanych z branżą mody pragnących zmienić swój status poszerzyć wiedzę i podnieść kwalifikacje, a także osób, które planują związać swoje życie zawodowe z modą,
 • osób zainteresowanych specyfiką i mechanizmami rządzącymi modą, analizą i przewidywaniem trendów.

Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie ubioru potrafi samodzielnie przejść przez proces projektowy w zakresie tworzenia autorskich projektów ubioru, nadruków i akcesoriów - od szukania inspiracji, tworzenia koncepcji, założeń po realizację i dokumentację kolekcji. Posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną, wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe. Samodzielnie organizuje sobie pracę, zbiera i analizuje informacje, dokonuje ich syntezy i wykorzystuje w procesie twórczym i projektowym. Prowadzi poszukiwania na wielu płaszczyznach współczesnej kultury, estetyki, wskazując na film, muzykę, fotografię, architekturę, literaturę i sztukę jako źródła inspiracji projektanta.  Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, zdolność twórczego i elastycznego myślenia w pracy projektowej, a także w trakcie rozwiązywania problemów projektowych oraz przy współpracy z innymi osobami. Jest przygotowana do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki oraz umiejętnej oceny jakości projektu. Wykorzystuje programy graficzne do przygotowania projektów nadruków, portfolia. Jako projektant potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych firm związanych z procesem realizacji projektu. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat historii mody jak i aktualnych trendów. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji autorskich projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy projektanta mody mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych projektów oraz wynikającą z tego odpowiedzialnością.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku. 

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

 • za pierwszy semestr: 2.900 zł
 • za drugi semestr: 2.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat. 

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje. 

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry