Studia podyplomowe

0
  • miniatura
    Filename: Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów.png
    Size: 343.82 KB

jednostka dydaktyczna: Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 250 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: prof. Gabriel Kołat


Cel studiów

Program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, rozwijanie wyobraźni, uwolnienie wszelkich zapór na gruncie psychologicznym czy socjologicznym, gdyż owe zapory hamują rozwój twórczy i kreatywność studiującego, zwraca szczególną uwagę na wykształcenie własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu ilustracji, komiksu, rysunku, malarstwa, grafiki czy sztuk wizualnych.

Celem dydaktycznym jest rozwijanie w uczestnikach ogólnej świadomości artystycznej i umiejętności praktycznych w zakresie formy plastycznej właściwej dla specyfiki języka ilustracji, komiksu, conceptart'u itp., posługiwanie się adekwatnymi (właściwymi) środkami wyrazu, typowymi dla tych realizacji. Uświadomienie uczestnikom ogromnych możliwości jakie tkwią w relacjach z różnymi dyscyplinami sztuki, podkreślając znaczenie rozwoju współczesnych narzędzi do kreowania utworów artystycznych, zaznaczając wagę tradycyjnych metod kreowania dzieła, które wobec świadomości współczesnego artysty mogą przynieść nieoczekiwane i zaskakująco dobre rezultaty. Nieograniczone dziś możliwości wyboru metod pracy artystycznej zmusza uczestnika do konstruktywnego i planowanego sposobu pracy nawet wtedy gdy działania jego skupiają się na problemach przypadku w sztuce.

Podstawą kształcenia jest korekta, która odbywa się przez cały czas trwania ćwiczeń i jest dostosowana do indywidualnych możliwości, predyspozycji studenta. Uczestnik w większości przypadków spotyka się z nowymi zjawiskami charakterystycznymi dla komiksu gdzie ogólną podstawą tworzenia jest nauka jednoczesnego myślenia scenariuszem, kadrem i całą planszą - kompozycją kadrów lub bez kadrowością. Bardzo podobna sytuacja pojawia się podczas rysowania storyboad'ów, gdzie podstawą jest oczywiście kompozycja kadrów jednak dotyczą one bardzo różnych zagadnień. W filmie i w grach najczęściej chodzi o ruch czy to bohaterów danej sekwencji, czy kamery. Jednak wielokrotnie storyboard'y dotyczą ustawień kamer, scenografii kolejnych poziomów i akcji gier, scenografii do filmu, czasu trwania kolejnych ujęć w filmie i wielu innych szczegółów, których podjęcie zależy przeważnie od reżysera może operatora lub innych członków ekipy filmowej. Tu oczywiście pojawia się bezpośrednie nawiązanie do bardzo pojemnego znaczeniowo pojęcia conceptart'u, które zwykle kojarzy się z zaprojektowaniem postaci, bohatera, potwora, jakiegoś pojazdu, broni, ubioru itd., ale to określenie dotyczy całej kwestii dotyczącej elementów preprodukcji. Nieco inna sytuacja zachodzi podczas tworzenia ilustracji gdzie wielokrotnie w jednej odsłonie artysta musi znaleźć symbol akcji, atmosfery, charakteru postaci, pejzażu, otoczenia itp. w odniesieniu do tekstu, który w stosunku do ilości zaplanowanych ilustracji bywa bardzo obszerny. W szczególny i niepowtarzalny sposób przemawiają ilustracje o charakterze intymnym tak jak intymny jest np. tekst książki, wiersza, fraszki.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją prac zrealizowanych podczas całego toku studiów oraz zbiorową wystawą

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online – wykłady, zgodnie z planem zajęć.


Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów gotowy jest do samodzielnego funkcjonowania jako artysta, posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną, posiada świadomość warsztatu wykorzystując formy obrazowania w zakresie technik tradycyjnych jak i cyfrowych.

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach filmowych i współpracy z autorami warstwy fabularnej komiksu. Absolwenci mogą również pracować jako freelancerzy lub realizować własne projekty wydawnicze.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

  • za pierwszy semestr: 2.900 zł
  • za drugi semestr: 2.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

  • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
  • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
  • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów uczenia się, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry