System elektronicznej rekrutacji na studia

0

Rekrutacja na studia:

  • stacjonarne I stopnia (6 semestrów)
  • stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)
  • stacjonarne II stopnia (4 semestry)

prowadzona jest drogą elektroniczną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji pod adresem:e-rekrutacja.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi nie prowadzi rekrutacji na studia niestacjonarne.

Rejestracja on-line w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 na studia stacjonarne:

- I stopnia i jednolite magisterskie - od 9 maja 2022 r. od godz. 6:00 do 29 maja 2022 r. do godz. 23:00.

Uwaga! 29 maja 2022 r. do godz. 23:00 jest ostatnim dniem wyboru kierunku studiów oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po tym terminie system zostanie zamknięty i nie będzie można wybrać kierunku studiów.

- II stopnia – od 23 maja 2022 r. od godz. 6:00 do 19 czerwca 2022 r. do godz. 23:00.

Uwaga! 19 czerwca 2022 r. do godz. 23:00 jest ostatnim dniem wyboru kierunku studiów oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po tym terminie system zostanie zamknięty i nie będzie można wybrać kierunku studiów.

Prosimy nie rejestrować się w systemie przed wyznaczonym terminem.

Wszystkie konta założone w systemie w ubiegłym roku oraz konta tegoroczne założone w systemie przed rozpoczęciem e-rejestracji zostaną usunięte.

Dzięki rekrutacji on-line w prosty i wygodny sposób możecie wybrać kierunek studiów, wypełnić niezbędne dane, sprawdzić aktualny status postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa związanych z obsługą aplikacji internetowych, przede wszystkim zapamiętać login i hasło niezbędne do zalogowania się w systemie.

Przed przystąpieniem do pracy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji warto zapoznać się z aktualnymi informacjami dla kandydatów na stronie internetowej uczelni.

do góry