Dokumenty rekrutacyjne

0

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przygotowała wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

Zobacz szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych - pobierz.pdf

Ww. wykaz został ustalony Zarządzeniem Nr 44/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Dokumenty rekrutacyjne mają obowiązek dostarczyć kandydaci:

- zakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć)

- niezakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się
w limicie przyjęć tzw. lista rezerwowa - w przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie, kandydat niezakwalifikowany na studia nie będzie brany pod uwagę przy ewentualnym zwalnianiu się miejsc na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia).

Informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu na studia dostępna będzie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata od dnia 5 lipca 2022 roku od godz. 11:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy:

- złożyć w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi

  w terminie 6 – 8  lipca 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00

W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, uczelnia nie wymaga żadnego pełnomocnictwa na piśmie.

lub

- przesłać listownie lub przesyłką kurierską (z dopiskiem Dokumenty rekrutacyjne) w terminie 6 - 8 lipca 2022 r.

na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

ul. Wojska Polskiego 121

91 – 726 Łódź

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w kopercie o formacie A4.

Uwaga!

W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego.

W przypadku korzystania z innych operatorów, dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do uczelni najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przygotowała wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

Zobacz szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych - pobierz.pdf

Ww. wykaz został ustalony Zarządzeniem Nr 44/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Dokumenty rekrutacyjne mają obowiązek dostarczyć kandydaci:

- zakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć)

  • niezakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się
    w limicie przyjęć tzw. lista rezerwowa - w przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie, kandydat niezakwalifikowany na studia nie będzie brany pod uwagę przy ewentualnym zwalnianiu się miejsc na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia).

Informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu na studia dostępna będzie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata od dnia 5 lipca 2022 roku od godz. 11:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy:

- złożyć w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi

  w terminie 6 – 8  lipca 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00

W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, uczelnia nie wymaga żadnego pełnomocnictwa na piśmie.

lub

- przesłać listownie lub przesyłką kurierską (z dopiskiem Dokumenty rekrutacyjne) w terminie 6 - 8 lipca 2022 r.

na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

ul. Wojska Polskiego 121

91 – 726 Łódź

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w kopercie o formacie A4.

 

Uwaga!

W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego.

W przypadku korzystania z innych operatorów, dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do uczelni najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r. 

 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przygotowała wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

Zobacz szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych - pobierz.pdf

Ww. wykaz został ustalony Zarządzeniem Nr 44/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Dokumenty rekrutacyjne mają obowiązek dostarczyć wszyscy kandydaci na studia stacjonarne II stopnia.

Dokumenty rekrutacyjne należy:

- złożyć w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi

  w terminie 27 czerwca 2022 r. – 1  lipca 2022 r. oraz 4 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00

W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, uczelnia nie wymaga żadnego pełnomocnictwa na piśmie.

lub

- przesłać listownie lub przesyłką kurierską (z dopiskiem Dokumenty rekrutacyjne) w terminie 27 czerwca 2022 r.  - 4 lipca 2022 r.

na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

ul. Wojska Polskiego 121

91 – 726 Łódź

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w kopercie o formacie A4.

 

Uwaga!

W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego.

W przypadku korzystania z innych operatorów, dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do uczelni najpóźniej do dnia 4 lipca 2022 r. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przygotowała wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023.

Zobacz szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych - pobierz.pdf

Ww. wykaz został ustalony Zarządzeniem Nr 44/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Dokumenty rekrutacyjne mają obowiązek dostarczyć wszyscy kandydaci na studia stacjonarne II stopnia.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy:

- złożyć w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi

  w terminie 27 czerwca 2022 r. – 1  lipca 2022 r. oraz 4 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00

W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, uczelnia nie wymaga żadnego pełnomocnictwa na piśmie.

lub

- przesłać listownie lub przesyłką kurierską (z dopiskiem Dokumenty rekrutacyjne) w terminie 27 czerwca 2022 r.  - 4 lipca 2022 r.

na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

ul. Wojska Polskiego 121

91 – 726 Łódź

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w kopercie o formacie A4.

 

Uwaga!

W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego.

W przypadku korzystania z innych operatorów, dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do uczelni najpóźniej do dnia 4 lipca 2022 r.

do góry