Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 30 czerwca 2023 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustalił zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Limit przyjęć na studia na rok akademicki 2024/2025 zostanie podany do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Harmonogram rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 zostanie podany do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2024/2025 zostanie podany do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2024 r.

do góry