Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 30 czerwca 2021 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustalił zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2022/2023 został ustalony zarządzeniem Nr 38/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców do przyjęcia na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 został ustalony zarządzeniem Nr 44/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r. – pobierz PDF

do góry