Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 24 czerwca 2020 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustalił zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Artykuł w przygotowaniu

Artykuł w przygotowaniu

Artykuł w przygotowaniu

Informacja zostanie opublikowana do dnia 30 czerwca 2021 r.

do góry