Harmonogram rekrutacji

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na stacjonarne studia I stopnia na kierunki:

 • animacja
 • architektura wnętrz
 • biżuteria
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • projektowanie ubioru
 • projektowanie graficzne
 • rzeźba
 • tkanina i stylizacja wnętrz
 • wzornictwo

Elektroniczna rejestracja na studia oraz wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

15 maja 2021 r. - 31 maja 2021 r.

Uwaga!
31 maja 2021 r. jest ostanim dniem wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.


Przesłanie kandydatom na kierunek biżuteria w Systemie Elektronicznej Rekrutacji treści pytań do kwestionariusza oraz treści zadania projektowego.

7 czerwca 2021 r.


Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

14 czerwca 2021 r. - 17 czerwca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów.
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

21 czerwca 2021 r. - 24 czerwca 2021 r.


Przesłanie kandydatom na kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • tkanina i stylizacja wnętrz

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy on-line.

25 czerwca 2021 r. od godz. 13:00


Egzamin wstępny - przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych. Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.
Dodatkowo na kierunkach

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • tkanina i stylizacja wnętrz

zostanie przeprowadzona rozmowa on-line z kandydatami.

28 czerwca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

7 lipca 2021 r. od godz. 11:00


Termin dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani lub nie zostali zakwalifikowani z powodu braku miejsc w limicie przyjęć.

7 lipca 2021 r. - 9 lipca 2021 r.

oraz

12 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów  w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Kalendarz


Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na stacjonarne studia I stopnia na kierunek:

 • fotografia i multimedia

Elektroniczna rejestracja na studia oraz wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

15 maja 2021 r. - 31 maja 2021 r.

Uwaga!
31 maja 2021 r. jest ostanim dniem wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.


Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej w ramach I etapu postępowania egzaminacyjnego.

14 czerwca 2021 r. - 17 czerwca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów.
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

21 czerwca 2021 r. - 23 czerwca 2021 r.


Egzamin wstępny – I etap: przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych.
Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

25 czerwca 2021 r. i 28 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do II etapu postępowania egzaminacyjnego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

29 czerwca 2021 r. od godz. 11:00


Przesłanie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatom dopuszczonym do II etapu treści zadania egzaminacyjnego.

29 czerwca 2021 r. od godz. 11:00


Składanie w Systemie Elektronicznej Rekrutacji przez kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania egzaminacyjnego samodzielnej realizacji zadania egzaminacyjnego.

30 czerwca 2021 r. - 1 lipca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna zadań egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów dopuszczonych do II etapu.
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

2 lipca 2021 r.


Przesłanie kandydatom w Systemie Elektronicznej Rekrutacji informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy on-line.

3 lipca 2021 r. od godz. 10:00


Egzamin wstępny – II etap: rozmowa on-line z kandydatem.

5 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

7 lipca 2021 r. od godz. 11:00


Termin dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani lub nie zostali zakwalifikowani z powodu braku miejsc w limicie przyjęć.

7 lipca 2021 r. - 9 lipca 2021 r.

oraz

12 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów
w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Kalendarz


Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunki:

 • grafika
 • malarstwo

Elektroniczna rejestracja na studia oraz wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

15 maja 2021 r. - 31 maja 2021 r.

Uwaga!
31 maja 2021 r. jest ostanim dniem wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.


Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

14 czerwca 2021 r. - 17 czerwca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów .
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

21 czerwca 2021 r. - 24 czerwca 2021 r.


Egzamin wstępny - przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych. Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

28 czerwca 2021 r. - 30 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

7 lipca 2021 r. od godz. 11:00


Termin dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani lub nie zostali zakwalifikowani z powodu braku miejsc w limicie przyjęć.

7 lipca 2021 r. - 9 lipca 2021 r.

oraz

12 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Kalendarz


Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na stacjonarne studia II stopnia na kierunki:

 • animacja
 • architektura wnętrz
 • biżuteria
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • projektowanie ubioru
 • rzeźba
 • tkanina i stylizacja wnętrz
 • wzornictwo

Elektroniczna rejestracja na studia oraz wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

24 maja 2021 r. - 20 czerwca 2021 r.

Uwaga!
20 czerwca 2021 r. jest ostanim dniem wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.


Termin dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców.

28 czerwca 2021 r. - 2 lipca 2021 r.


Przesłanie kandydatom na kierunek biżuteria w Systemie Elektronicznej Rekrutacji treści zadania projektowego oraz treści karty pytań.

28 czerwca 2021 r.


Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej.

8 lipca 2021 r. – 9 lipca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 9 lipca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów.
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

12 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r.


Przesłanie kandydatom na kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • tkanina i stylizacja wnętrz

w Systemie Elektronicznej Rekrutacji informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy on-line.

14 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Egzamin wstępny - przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych.
Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.
Dodatkowo na kierunkach

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • tkanina i stylizacja wnętrz

zostanie przeprowadzona rozmowa on-line z kandydatami.

15 lipca 2021 r. – 16 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Kalendarz


Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na stacjonarne studia II stopnia na kierunek:

 • fotografia i multimedia

Elektroniczna rejestracja na studia oraz wybór kierunku studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

24 maja 2021 r. - 20 czerwca 2021 r.

Uwaga!
20 czerwca 2021 r. jest ostanim dniem wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.


Termin dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców.

28 czerwca 2021 r. - 2 lipca 2021 r.


Przesłanie kandydatom w Systemie Elektronicznej Rekrutacji  treści pytań do kwestionariusza.

28 czerwca 2021 r.


Składanie przez kandydatów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prac egzaminacyjnych w formie elektronicznej w ramach I etapu postępowania egzaminacyjnego.

8 lipca 2021 r. - 9 lipca 2021 r.

Uwaga!
Zapisywanie plików w Systemie Elektronicznej Rekrutacji musi być zakończone najpóźniej w dniu 9 lipca 2021 r. do godz. 23:59. Po tej godzinie System ulegnie automatycznemu zamknięciu.


Weryfikacja techniczna prac egzaminacyjnych nadesłanych przez kandydatów.
Weryfikacji dokonuje sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku.

12 lipca 2021 r. - 13 lipca 2021 r.


Egzamin wstępny – I etap: przegląd nadesłanych prac egzaminacyjnych.
Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych kandydatów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

15 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do II etapu postępowania egzaminacyjnego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

16 lipca 2021 r. od godz. 11:00


Przesłanie kandydatom w Systemie Elektronicznej Rekrutacji informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy on-line.

16 lipca 2021 r. od godz. 11:00


Egzamin wstępny – II etap: rozmowa on-line z kandydatem.

19 lipca 2021 r.


Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz na stronie internetowej rekrutacja.asp.lodz.pl

27 lipca 2021 r. od godz. 13:00


Kalendarz


Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 znajduje się pod adresem: asp.lodz.pl

do góry