Opłata rekrutacyjna

0

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobiera opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia.

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem kandydata obywatela Polski oraz kandydata cudzoziemca na studia:

  • stacjonarne jednolite magisterskie
  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia

w ASP w Łodzi w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 wynosi 150 zł.

  1. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie na studia w ASP w Łodzi, wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji e-rekrutracja.asp.lodz.pl.

  2. Rachunek bankowy wymieniony w punkcie 1 obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

    Osoby, które będą dokonywały opłaty rekrutacyjnej z innego rachunku niż w walucie PLN (zł), zobowiązane są przed numerem rachunku bankowego wpisać litery: PL oraz kod SWIFT GOSKPLPW.

  3. Opłatę rekrutacyjną należy uregulować najpóźniej do dnia zakończenia elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

Opłata dokonana w ostatnim dniu elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów traktowana jest jako opłata wniesiona w terminie.

Zaleca się, aby wpłata – szczególnie w ostatnich dniach elektronicznej rekrutacji na kierunek – dokonywana była sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków.

Operacja księgowania opłaty przez uczelnię może potrwać od 2 do 3 dni roboczych.

Szczegóły dotyczące opłaty rekrutacyjnej:

Zarządzenie nr 19/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 marca 2022 r.

do góry