Egzamin wstępny na kierunki studiów

0

Zasady egzaminu wstępnego dla kandydatów na stacjonarne studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci,

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023:

Zasady rekrutacji na kierunek studiów na rok akademicki 2022/2023

Uwaga!
Dział Rekrutacji nie udziela informacji dotyczących przygotowania zadań egzaminacyjnych (m.in. portfolio prac, wizytówka wideo, list motywacyjny).

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w Uchwale nr 79/21/k20-24 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2021 r.

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci,

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023:

Zasady rekrutacji na kierunek studiów na rok akademicki 2022/2023

Uwaga!
Dział Rekrutacji nie udziela informacji dotyczących przygotowania zadań egzaminacyjnych (m.in. portfolio prac, wizytówka wideo, list motywacyjny).

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w Uchwale nr 79/21/k20-24 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2021 r.

do góry