Praktyki studenckie

Regulamin zawodowych praktyk studenckich | wersja polska – PL

Karta praktyki | wersja polska – PL

Wniosek o zaliczenie pracy jako praktyki

Zgoda studenta na przekazanie danych osobowych


Student zobowiązany jest do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie miejsca odbywania praktyki studenckiej. Poprzez system należy śledzić jej status.

Przed podjęciem praktyki student zobowiązany jest zgłosić się do opiekuna praktyk w celu podjęcia umowy która musi zostać podpisana przez instytucję przyjmującą na praktykę i oddana opiekunowi przed rozpoczęciem praktyk.

Podstawą do zaliczenia praktyki studenckiej jest przedstawienie opiekunowi praktyk w ASP wypełnionej karty praktyki zawodowej wraz z opinią instytucji (osoby – jeżeli jest to praktyka na terenie ASP) przyjmującej studenta na praktykę.

Oferty praktyk zamieszczone są w zakładce Studenci – Biuro karier.

do góry