Wymiana krajowa

0

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zawarła porozumienia z uczelniami partnerskimi, na mocy których studenci mają możliwość kontynuowania studiów w tych uczelniach.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Porozumienie

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Porozumienie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Porozumienie

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Porozumienie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Porozumienie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Porozumienie

Akademia Stuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Porozumienie


Ogólne warunki wymiany:

 1. Napisanie podania o wymianie do Dziekana Wydziału wybranej uczelni, do które chce się jechać.
 2. W/w podanie musi być zaakceptowane przez Dziekana Wydziału uczelni macierzystej.
 3. Do podania należy załączyć :
  1. program studiów uczelni macierzystej (siatkę godzin) semestru/roku, na którym ma trwać wymiana, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu uczelni macierzystej;
  2. program studiów danego semestru/roku uczelni partnerskiej wraz z podaniem Dziekanowi Wydziału uczelni macierzystej;
  3. karta transferu
  4. kserokopię każdej strony indeksu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni macierzystej;
  5. zaświadczenie o odbywaniu studiów;
  6. po zaliczeniu semestru należy dołączyć/dosłać zaświadczenie o zakończeniu semestru w uczelni macierzystej.
 4. Po zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału uczelni macierzystej, komplet dokumentów należy wysłać do uczelni partnerskiej a kserokopie tych dokumentów dostarczyć do Dziekanatu Wydziału uczelni macierzystej.
 • Student wyjeżdżający do uczelni partnerskiej pozostaje w tym czasie studentem uczelni macierzystej.
 • Wszelkich informacji o wymianie studentów udzielają dziekanaty.
 • Wnioski o wymianie studenckiej należy składać przed zakończeniu semestru.
do góry