Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2021/2022

Pliki do pobrania:

Informacja o stypendium socjalnym i stypendium socjalnym w zwiększonej wysokości

Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości)

Wzór nr 1 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu

Wzór nr 2 – oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Wzór nr 3 – oświadczenie studenta o zamieszkaniu w Łodzi

Wzór nr 4 – oświadczenie o dochodzie utraconym

Wzór nr 5 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Wzór nr 6 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1)

Wzór nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2)

Wzór nr 8  – oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta


Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022

Pliki do pobrania:

Informacja o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych


Stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

Pliki do pobrania:

Informacja o stypendiach

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Zaświadczenie Karta ocen


Zapomoga w roku akademickim 2021/2022

Pliki do pobrania:

Informacja o zapomodze

Wniosek o przyznanie zapomogi


 

do góry