Egzamin wstępny na kierunki studiów

Zasady egzaminu wstępnego dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci,

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przedstawia zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022.

Zasady rekrutacji on-line na rok akademicki 2021/2022

Egzamin wstępny, polegający na ocenie uzdolnień artystycznych kandydata, zostanie przeprowadzony on-line.

Kandydat będzie zamieszczał na swoim profilu rekrutacyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji prace egzaminacyjne w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Egzamin wstępny będzie polegał na przeglądzie prac egzaminacyjnych dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny prac egzaminacyjnych dokona Komisja rekrutacyjna kierunku.

W przygotowaniu do egzaminu wstępnego pomogą konsultacje.

Tutaj sprawdzisz, w jaki sposób możesz skorzystać z oferty zdalnych konsultacji dla kandydatów

Uwaga!
Dział Rekrutacji nie udziela informacji dotyczących przygotowania zadań egzaminacyjnych (m.in. portfolio prac, wizytówka wideo, list motywacyjny).

do góry