Wypłata środków

0

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami:

801 32 32 80

22 358 56 56

Infolinia:

800 775 775

Na stałe wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są wyłożone przy Biurze Kadr (pok. 146-148) i przy dziale Księgowości na IV piętrze.

Wycofanie środków przed 60 rokiem życia

Uczestnik PPK może w dowolnym momencie zwrócić się do instytucji finansowej o zwrot środków zgromadzonych na rachunku, czyli o wypłatę w formie pieniężnej dotychczas zgromadzonych na rachunku oszczędności. Jeżeli uczestnik podejmie taka decyzję przed 60 rokiem życia musi liczyć się z tym, że oszczędności te zostaną pomniejszone o:

-19% podatek od zysków kapitałowych

-30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy zostanie przekazana do ZUS – zapisywane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne

-środki pochodzące z wpłaty powitalnej (250zł) i dopłat rocznych (po 240zł).

Uczestnik PPK otrzyma zatem:

70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający , po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych ( 19%),

100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez samego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należna kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Dokonanie zwrotu środków nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK.  Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu , nadal jest bowiem prowadzony dla uczestnika PPK. Dokonanie zwrotu nie pozbawia również uczestnika prawa do dopłaty rocznej( jeżeli spełnił warunki do uzyskania takiej dopłaty).

TRANSFER ŚRODKÓW

Pracownik może w każdym wieku, a więc także przed 60 rokiem życia przetransferować środki do innego PPK. Transfer środków możliwy jest tylko między rachunkami PPK .  

Ustawa o PPK nie ogranicza liczby dokonywanych transferów. Nie można wnioskować o transfer tylko części środków zgromadzonych na rachunku PPK. Dokonanie wypłaty transferowej nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Dokonanie transferu nie pozbawia również uczestnika prawa do dopłaty rocznej( jeżeli spełnił warunki do uzyskania takiej dopłaty).


Wycofanie środków po ukończeniu 60 roku życia 

Uczestnik PPK może rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy pracuje, czy nie.

UCZESTNIK NIE PONIESIE DODATKOWYCH KOSZTÓW (po osiągnięciu 60 roku życia), gdy zdecyduje się na wypłatę w następujący sposób:

25% jednorazowo, a pozostałe 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat)

Wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że obie osoby( małżonkowie) ukończyły 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego w co najmniej 120 ratach jako jednego wspólnego świadczenia tzw. świadczenie małżeńskie. Śmierć jednego z małżonków nie przerywa wypłat. Są one wypłacane drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

UCZESTNIK PONIESIE DODATKOWE KOSZTY (po osiągnięciu 60 roku życia)

Jeżeli uczestnik PPK po osiągnięciu 60 roku życia zdecyduje się na wypłatę środków w jednej racie tzn. 100% oszczędności zgromadzonych na koncie uczestnika PPK, to od 75% środków będzie musiał zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych.

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu wypłat, Pracodawca nie dokonuje już wpłat na rachunek ani dopłat rocznych (240zł).

Źródło:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.)

do góry