Katedra Wzornictwa

Katedra Wzornictwa, pomimo wielokrotnej zmiany nazwy zawsze stanowiła o tożsamości najpierw Instytutu, a później Wydziału Form Przemysłowych ASP w Łodzi [obecnie Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz]. Została ona powołana w 1978 jako Katedra Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych. Przez ponad 36 lat dyplomowano kilkuset projektantów wzornictwa przemysłowego.

Głównym zadaniem katedry jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za wygląd i walory użytkowe produktów powielanych metodami przemysłowymi, zdolnych do podejmowania trafnych decyzji w warunkach wolnego rynku. Tylko pełna integracja różnych elementów wiedzy zapewnia zdobycie umiejętności uwzględniania w projektowaniu tych cech, które powodują konkurencyjność produktu na rynku. Istotnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności współpracy projektanta z kadrą zarządzającą i techniczną producentów. W roku akademickim 2009 w Katedrze uruchomiono program współpracy z przemysłem. Program zmienił jakość dydaktyki poprzez kształcenie w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Podjęte działania obejmują konkursy dla studentów na projekty produktów realizowanych w oparciu o zadania pozyskane od producentów, projekty dyplomowe realizowane we współpracy z producentami i projekty realizowane przez kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry w ramach konsorcjów naukowo-badawczych.

1978 powstaje Katedra Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych
1983 pierwsze dyplomy magisterskie w Katedrze
1994 uruchomienie Pracowni Rozwoju Nowego Produktu
2000 wprowadzenie systemu ECTS
2008 przejście na II-stopniowy tryb kształcenia
2009 uruchomienie programu współpracy z przemysłem
2011 podział kadry jednostki na I oraz II stopień kształcenia
2012 uruchomienie Pracowni Projektowania Produktu, Pracowni Modelowania Procesów Użytkowych i Pracowni Projektowania Interakcji
2014 uruchomienie współpracy z Politechniką Łódzką
 
dr hab. Krzysztof Chróścielewski, prof. ASP
Kierownik Katedry Wzornictwa
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
do góry