Katedra Architektury Wnętrz

Katedra Architektury Wnętrz jest najmłodszą na Wydziale. Została powołana dnia 28.02.2007 roku w celu uruchomienia kierunku - Architektura Wnętrz. Obecnie realizuje założenia programowe na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Projektowanie architektury wnętrz jest działaniem interdyscyplinarnym, dotyczy nauk techniczno-budowlanych w powiązaniu z wieloma aspektami z zakresu sztuki, ale również wymaga wiedzy humanistycznej. Coraz częściej pojawia się konieczność uwzględniania w projektowaniu cech ludzkiej osobowości, sprawności psychosomatycznej oraz czynników społecznych. Celem katedry jest próba ujęcia tej bardzo złożonej problematyki i uwzględnienia jej w rozwiązaniach projektowych tak, aby absolwenci potrafili dokonać analizy złożonych mechanizmów zachowań przestrzennych przyszłych użytkowników, przez co wykreowana przestrzeń będzie w najwyższym stopniu dostosowana do potrzeb odbiorców.

Duży wpływ na charakter kształcenia ma specyfika miejsca, w którym, na co dzień działamy. Poprzemysłowy charakter Łodzi, otoczenie starych fabryk, kamienic, willi i pałaców fabrykanckich to nasze dziedzictwo, którego ochrona i twórcze dostosowywanie do współczesnych wymagań stanowi wyzwanie przy wielu podejmowanych tematach projektowych.

W działaniach przygotowujących studentów do profesjonalnego projektowania szczególny nacisk przykładamy na odpowiednie zrównoważenie nauczania technik opartych na najnowszych sprzętach i technologiach oraz tradycyjnych narzędziach takich jak ołówek, pędzel czy nóż do wycinania makiet. Zależy nam na łączeniu poszukiwań nowych rozwiązań i eksperymentów z umiejętnością tworzenia profesjonalnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rzetelnej realizacji dzieła, co jednocześnie pozwala na skuteczne rywalizowanie na rynku pracy.

W celu realizacji tych zadań zebraliśmy zespół wybitnych zawodowych praktyków, teoretyków i artystów, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wzajemnie się uzupełniają i wspierają.

dr hab. Bartosz Hunger, prof. ASP
Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 
do góry