Katedra Komunikacji Wizualnej

Katedra Komunikacji Wizualnej jest jednym z trzech równie ważnych filarów tożsamości wydziałowej. Proponowana struktura Katedry ma na celu rozwój studenta w zakresie malarstwa, rysunku studyjnego, zawodowego, podstaw komunikacji wizualnej i prezentacji oraz bardziej złożonych zagadnień systemowych w pracowniach projektowania komunikatu wizualnego.

Od pierwszego semestru student uczy się kształtować wypowiedź wizualną odpowiednią dla podanego problemu – zagadnienia w różnych środkach masowego przekazu, we wnętrzach oraz w przestrzeni miejskiej.

Począwszy od elementarnych zagadnień dydaktycznych takich jak studium natury, kompozycja, barwa, psychofizjologia widzenia, środki graficzne, typografia po bardziej założone narzędzia budowania obrazu student uczy się podejmowania decyzji projektowych z dużą atencją na indywidualną kreatywność twórczą.

Katedra posiada szeroką ofertę podejmowanych zagadnień tematycznych którą proponują różne profile pracowni. Są to min. projekty znaków, systemów identyfikacji wizualnej, komunikatów w przestrzeni miejskiej, infografiki, komunikacji wizualnej w architekturze, prezentacji projektów wzorniczych i architektonicznych.

Zasadnicze przygotowanie narzędziowe jakie student uzyskuje w pracowniach malarstwa, rysunku studyjnego i zawodowego pozwala na indywidualne, oryginalne kształtowanie wypowiedzi i inteligentne posługiwanie się programami komputerowymi – niezbędnymi w dalszym toku studiów jak i w życiu zawodowym.

Równie ważnym aspektem dydaktycznym jest współpraca katedry komunikacji wizualnej z innymi katedrami istniejącymi na wydziale, realizacja konkursów, współpraca z firmami, projektowanie współczesnej komunikacji wizualnej opartej na świeżych pomysłach jak i eksperymentalnych rozwiązaniach.

Podczas toku studiów proponowane są kursy obowiązkowe oraz nieobowiązkowe z możliwością realizacji prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu studiów.

 

dr hab. Włodzimierz Matachowski, prof. ASP
Kierownik Katedry Komunikacji Wziualnej
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

do góry