Katedra Wzornictwa

Asystent:

mgr Grzegorz Sowiński

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia (mgr Grzegorz Sowiński)
stacjonarne II stopnia (prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka)

Pracownia czynna:

wtorek: godz. 9:00-10:50, 13:00-14:50 (licencjat)
czwartek: godz. 12:15 - 16:45 (magister)
piątek: godz. 9:15-13:30 (licencjat)

Nr sali: 237 (licencjat); 135 (magister)

Charakterystyka:
Podstawy Projektowania w ramach Pracowni Podstaw Projektowania prowadzone są dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku wzornictwo, na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi. Program nastawiony jest głównie na: wyostrzenie zmysłu obserwacji, pozyskanie umiejętności analizowania informacji i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemu projektowego, rozwinięcie krytycznego myślenia o świecie nas otaczającym, poznanie podstaw relacji użytkownik-przedmiot. Ważnym elementem jest rozwinięcie świadomości technicznej młodego projektanta. Poprzez serię ćwiczeń kursowych, do których jako materiał wykorzystuje się najczęściej papier, studenci poznają podstawy zagadnień takich jak: kompozycja przestrzenna, konstrukcja w kontekście materiału i funkcji, uwarunkowania techniczne w projektowaniu, bionika w designie. Efektem działań są projekty i realizacje opakowań różnego rodzaju, struktur kinetycznych, narzędzi, itp. Program pracowni zamyka stworzenie produktu rynkowego, np. lampy, z uwzględnieniem metodyki w stopniu podstawowym, obejmujący zbiór informacji, inspirację, materiał, technologię, rynek oraz prezentację dla klienta. Każde ćwiczenie realizowane jest ze szczególnym naciskiem na proces projektowy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o ćwiczenia praktyczne, wspomagane wykładami konwersatoryjnymi, wraz z dyskusją dot. danego tematu. Studenci zobowiązani są do publicznej prezentacji postępów w pracy nad ćwiczeniami co kilka tygodni.
mgr Grzegorz Sowiński

do góry