• miniatura
    Filename: miniatura (1).jpg
    Size: 69.97 KB

W imieniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informujemy o rekrutacji kandydatów na zagraniczne stypendia artystyczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Stypendia są przeznaczone na kilkumiesięczne staże artystyczne, studia magisterskie, naukowo-badawcze lub studia podyplomowe realizowane za granicą.  Niektóre państwa dopuszczają przyjęcie wniosków studentów ostatniego roku studiów.

Erasmus bez papieru to inicjatywa mająca na celu doprowadzenie do posługiwania się narzędziami cyfrowymi w procesie realizacji mobilności w ramach programu Erasmus+.

do góry