Katedra Wzornictwa

0

Typ studiów:

stacjonarne II stopnia

Nr sali:  131 (CNiS)

Charakterystyka:
Pracownia Rozwoju Nowego Produktu została utworzona w Katedrze Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych w lutym 1995 roku. Działa od początku semestru letniego 1994/1995. Pracownia prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz prace dyplomowe. Program pracowni obejmuje wykłady i ćwiczenia projektowe. Celem wykładów jest dostarczenie studentom wiedzy o procesach związanych z rozwojem nowych produktów, pomagającej zwiększyć stopień trafności podejmowanych decyzji projektowych w warunkach ostrej konkurencji wolnorynkowej. Charakter i tryb ćwiczeń projektowych, w tym praca zespołowa ma na celu przybliżenie studentom rzeczywistych warunków z jakimi spotykają się w praktyce zawodowej. Metodyka pracy nad ćwiczeniami projektowymi obejmuje rozpoznanie rynku, odbiorcy, sformułowanie wymagań i kryteriów projektu, analizę produktów konkurencyjnych, analizę dostępnych technologii, sformułowanie Projektowej Specyfikacji Produktu, prace nad kilkoma koncepcjami projektowymi,wybór koncepcji do dalszego opracowania, uszczegółowienie formy, konstrukcji i technologii wytwarzania oraz procedur dystrybucji, użytkowania i recyclingu produktu. Dokumentacja projektu obejmuje model imitacyjny lub prototyp, plansze prezentacyjne zawierające informacje o postaci wizualnej produktu, procesie użytkowym, ergonomii, konstrukcji i technologii wytwarzania oraz dokumentację wymaganą przez organizatora konkursu bądź firmę współpracującą przy projekcie. Szczególną uwagę poświęcamy uwarunkowaniom rynkowym i związanym z tym reżimem wizualnym, funkcjonalnym i konstrukcyjnym produktu oraz nowym technologiom otwierającym pole do realizacji funkcji poprzez nowe procesy użytkowe. Stąd istotne stają się zagadnienia semantyki formy produktów w zakresie identyfikacji ich przeznaczenia i rozumienia procedur obsługi oraz umiejscowienia produktu na rynku. Tematy ćwiczeń projektowych oparte są na rzeczywistych tematach zgłaszanych przez przemysł lub opracowywanych we współpracy z jednostkami Politechniki Łódzkiej.

do góry