Katedra Wzornictwa

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia (II, III i IV rok)

Nr sali: Budynek CNiS – pracownia komputerowa (II piętro)

Charakterystyka:
Kurs zapoznaje studentów z pracą projektową uwarunkowaną potrzebami użytkownika, możliwościami technologicznymi i konstrukcyjnymi, kontekstem kulturowym, ekologicznym i ekonomicznym.

Treść kursu:
Treścią kursu jest kształcenie umiejętności projektowania produktów dla ściśle zdefiniowanego użytkownika i producenta ( tematy ćwiczeń realizowane we współpracy z przemysłem ) oraz stosowaniu w tym celu właściwych technologii. Słuchacze po fazie rozpoznania potrzeby definiują istotę problemu jaki należy rozwiązać, a następnie określają zbiór możliwych rozwiązań i dokonują wyboru takiego, które jest optymalne. Decydując się na wybór konkretnego rozwiązania, studenci powinni wziąć pod uwagę krótko oraz długoterminowe skutki wprowadzenia na rynek zaprojektowanego wyrobu. W trakcie projektowania procesu użytkowego studenci starają się uwzględnić możliwości adaptacji wyrobu do indywidualnych warunków użytkowania ( np. poprzez możliwość ingerencji użytkownika w sposób funkcjonowania wyrobu ), tak aby stworzyć produkt potencjalnie "przyjazny" dla użytkownika.

Cele kursu:
Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne w trakcie pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym dzięki posiadaniu wiedzy i umiejętności w projektowaniu produktów rynkowych, bez ograniczeń co do branży, uwzględniającym min. wymagania produkcyjne (technologiczne), funkcjonalno-stylistyczne i ekonomiczne nabywając między innymi takich umiejętności jak:

 • projektowanie uwzględniające potrzeby, możliwości i upodobania użytkowników, jednocześnie
 • kształtując odpowiednie wzorce kulturowe, zachowania i postawy
 • umiejętność pracy w zespołach
 • umiejętność organizacji pracy i jej realizacji w określonych terminach
 • umiejętność posługiwania się technologiami adekwatnymi w odniesieniu do wyznaczonego celu
 • umiejętność korzystanie z różnorodnych źródeł informacji
 • umiejętność wizualizacji projektów w programach komputerowych 3D

Metody kształcenia:
Kształcenie w Pracowni oparte jest przede wszystkim na rozwiązywaniu ćwiczeń z zakresu projektowania produktów o małej i średniej skali trudności. Studenci poszukują rozwiązań optymalnych ze względu na konstrukcje, technologie i funkcje, dokonując analizy dostrzeżonej potrzeby. Zbierają informacje o istniejących rozwiązaniach, dokonują analizy tych rozwiązań starając się na nowo zdefiniować problem i zaproponować własną wizję opracowywanego produktu.

Literatura obowiązkowa

 • Lakshmi Bhaskaran „Design XX Wieku – Główne nurty i style we współczesnym designie", ABE Dom Wydawniczy, W-wa, 2007 r.
 • Laura Slack „Czym jest Wzornictwo ?", ABM Dom Wydawniczy, W-wa, 2007 r.

Literatura uzupełniająca

 • E. de Bono, "Naucz się myśleć kreatywnie"
 • R. Guidot "Design 1940-1990. Wzornictwo I projektowanie"
 • „IDEA THONETA – Meble z drewna giętego i rur stalowych" kwartalnik VOX DESIGN
do góry