Exhibition in progress | Wystawa w toku

2

Italy/USA | Włochy/USA

Clarice Zdanski is an artist, art educator, art historian, writer and translator. Her academic degrees include an MA and PhD in the History of Art (University of Chicago), a BFA in Painting and Printmaking (UNC-Greensboro), an Italian university degree in modern languages (IULM-Feltre, Italy), and a Diploma in music (Conservatorio G. Cantelli, Novara, Italy). Her research work in art history, which ranges from the Italian Renaissance to art and travel in late nineteenth century Europe to current practices in art and art education, has always been concerned with how art is studied and its place in society. Zdanski has published in scholarly journals and websites, and her art work is in private and public collections in Europe and the USA.


Clarice Zdanski jest artystką, popularyzatorką sztuki, historykiem sztuki, pisarką i tłumaczką. Formalne wykształcenie: tytuł magistra i doktora w zakresie historii sztuki (Uniwersytet w Chicago), tytuł licencjata sztuk pięknych w dziedzinie malarstwa i grafiki artystycznej (Uniwersytet Karoliny Północnej w Greensboro), dyplom z języków nowożytnych (Uniwersytet w Mediolanie – Feltre, Włochy) oraz muzyki (Conservatorio G. Cantelli, Novara, Włochy). Jej praca badawcza w dziedzinie historii sztuki, która obejmuje tematy od włoskiego renesansu, poprzez sztukę i podróże w drugiej połowie XIX wieku po współczesną sztukę i edukację artystyczną, od zawsze koncentruje się na sposobach przekazywania wiedzy o sztuce i jej miejscu w społeczeństwie. Jej artykuły są publikowane w czasopismach naukowych i na specjalistycznych stronach internetowych, a jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i państwowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

do góry