LOCKDOWN 2020 PATA uniting PEOPLE

1

LOCKDOWN 2020
PATA uniting PEOPLE

International exhibition in progress – between virtual and real /  Międzynarodowa wystawa w toku – pomiędzy wirtualnym a realnym

Part 1 / Część 1:
Exhibition online in progress / Wystawa online w toku  /  www.asp.lodz.pl
from / od 15.06.2020

Part 2 / Część 2:
Academy’s exhibition spaces / Galeria Akademii
2021

Organizer / Organizator:
Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź
within the framework of the International Summer Courses Printmaking and Textile Art PATA

In cooperation with / We współpracy z:
International Art Centre KAUS Urbino 

Curators / Kuratorzy:
Alicja Habisiak-Matczak
Giuliano Santini 

Organizational Team / Zespół organizacyjny: 
Joanna Hrabec
Magdalena Maciaszczyk
Dagmara Sokołowska-Noskowska
Agata Wodzińska-Zając
Adam Zaremba

Współpraca: Magdalena Stańczyk, Jarosław Skotnicki

Honorary Patronage / Honorowy Patronat:

logosy mkidn 3e722logosy wojewoda bochenski 0eb64logosy marszalek lodz schreiber 0324blogosy prezydent zdanowska 583d8

Media Patronage / Patronat medialny:

logosy gazeta wyborcza2 eca67logosy kalejdoskop 2020 63df3

do góry