Kolejna edycja cyklicznego wydarzenia ECO MAKE odbyła się 30 listopada 2020 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną w całości została zrealizowana online. 

Program ECO MAKE 2020 nawiązywał do hasła przewodniego ,,Człowiek Przyszłości 2052”, które stawia szereg pytań dotyczących wizji jutra i naszego w nim udziału:

W roku 2018 wydarzenie Eco Make odbywało się pod hasłem CZŁOWIEK ODPOWIEDZIALNY. W odpowiedzi na narastającą sytuację kryzysu wynikającego z coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, konieczne stało się uświadomienie gronom związanym ze sztuką i projektowaniem, jak ważny jest aspekt ekologiczny w twórczości, biznesie i codziennym życiu. 

Ideą przewodnią wydarzenia odbywającego się w 2017 roku (jeszcze pod nazwą Eco Made Festival) była ODNAWIALNA PRZESTRZEŃ PROJEKTOWANIA. Hasło to stało się nośnikiem idei i odzwierciedleniem wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach: we wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. 

do góry