Płatności

 Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi:

Zarządzenie Rektora nr 49/2019 z 9 maja 2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 68/2019 z 25 czerwca 2019 r.


Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla kierunku studiów GRAFIKA

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla kierunku studiów TKANINA I UBIÓR

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
której wysokość określona jest dla kierunków studiów:

  • GRAFIKA,
  • MALARSTWO,
  • RZEŹBA,
  • WZORNICTWO,
  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ,
  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, której wysokość określona jest dla kierunku studiów TKANINA I UBIÓR

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, której wysokość określona jest dla kierunku studiów FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA

Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych (pierwszego stopnia i drugiego stopnia) z powodu niezadawalających wyników w nauce

Opłata za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich z powodu niezadowalających wyników w nauce


Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa:

Uchwała nr 156/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 maja 2019 r.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP