Płatności

0

 Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi:

Zarządzenie Rektora nr 49/2019 z 9 maja 2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 68/2019 z 25 czerwca 2019 r.


Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla kierunku studiów GRAFIKA

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych dla kierunku studiów TKANINA I UBIÓR

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
której wysokość określona jest dla kierunków studiów:

  • grafika,
  • malarstwo,
  • rzeźba,
  • wzornictwo,
  • architektura wnętrz,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, której wysokość określona jest dla kierunku studiów TKANINA I UBIÓR

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, której wysokość określona jest dla kierunku studiów FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA

Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych (pierwszego stopnia i drugiego stopnia) z powodu niezadawalających wyników w nauce

Opłata za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich z powodu niezadowalających wyników w nauce

do góry