Płatności

0

Zarządzenie nr 49/2021

w sprawie:
wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2022/2023 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2022/2023, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2022

Opłata za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2022

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych

Zarządzenie nr 40/2022

w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za studia dla stypendystów programuStypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

do góry