Instytut Wzornictwa

0

Instytut Wzornictwa to prężnie rozwijająca się jednostka o bogatej ofercie edukacyjnej i wysoko wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej. Na przestrzeni przeszło 20 lat naszej historii stale podnosimy kwalifikacje i wzbogacamy ofertę dydaktyczną, aby jak najpełniej odpowiadała na zapotrzebowanie rynku pracy na usługi projektowe. Oferujemy studia obejmujące swym zakresem design jak również nieodzownie związaną z nim nowoczesną komunikację wizualną. Rozwijamy zaplecze techniczne i komputerowe świadomi istoty ich rangi dla kompletnego rozwoju umiejętności projektowych naszych studentów.

Głównym zadaniem Instytutu jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za wygląd i walory użytkowe produktów powielanych metodami przemysłowymi, zdolnych do podejmowania trafnych decyzji w warunkach wolnego rynku. Tylko pełna integracja różnych elementów wiedzy zapewnia zdobycie umiejętności uwzględniania w projektowaniu tych cech, które powodują konkurencyjność produktu na rynku. Istotnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności współpracy projektanta z kadrą zarządzającą i techniczną producentów

Kładziemy duży nacisk na kształcenie praktycznych aspektów zawodu projektanta wzornictwa przemysłowego uzupełniając je o wiedzę teoretyczną obejmującą historię oraz współczesność. Kształcimy projektantów, których zadaniem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb podstawowych, ale także pokonywanie istniejących barier społecznych, zaś wspólnym mianownikiem dla tych rozwiązań jest duża dbałość o ich stronę estetyczną. Instytut zmienił jakość dydaktyki poprzez kształcenie w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Studenci Instytutu realizują nowatorskie, złożone projekty, które niejednokrotnie są wdrażane do produkcji; często są laureatami konkursów, przedstawiają swoje realizacje podczas festiwali międzynarodowych i branżowych imprez targowych, już w toku studiów współpracują z wieloma firmami produkcyjnymi. .

Instytut dąży do stworzenia nowego spojrzenia na proces edukacji, poprzez położenie głównego nacisku na kształtowanie praktycznych umiejętności projektowania, ale również rozbudzając u nich kreatywność i rzetelność. Szczególnie istotne są działania uwypuklające relacje między funkcją a formą obiektów projektowanych, przy nadrzędnym celu: zaspokajania potrzeb człowieka Założeniem procesu dydaktycznego jest rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, umiejętności przeprowadzenia uporządkowanej analizy i syntezy a także kształtowanie samoświadomości, umiejętności interpretacji zjawisk, przestrzeni, komunikatów wizualnych, czy też podejmowania decyzji. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podejmowania działalności projektowej, zapewniającej właściwe skutki kulturowe w produkcji przemysłowej i wnętrzach prywatnych i przestrzeni publicznej..

Instytut Wzornictwa umożliwi Ci rozwój w zakresie projektowania form użytkowych czyli sprzętów i przedmiotów codziennego użytku. Nauczysz się pracować nad innowacyjnością i funkcjonalnością produktów. Zetkniesz się z tematyką projektowania interakcji, modelowania procesów użytkowych, ergonomią, poznasz nowoczesne technologie i zmaterializujesz swoje pomysły przy pomocy lasera, plotera, czy drukarki 3D. Posiadając solidną wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów, z pewnością sprostasz wyzwaniom, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy – wymagający zarówno kreatywnego, jak i analitycznego myślenia.

do góry