Instytut

Studia na kierunku Architektura Wnętrz skierowane są do osób, dla których przestrzeń zamknięta w obiekcie architektonicznym może być obszarem kreacji artystycznej, jak również do tych, którzy interesują się związkami współczesnego wzornictwa z architekturą. Program studiów został tak skonstruowany w taki sposób aby podczas toku studiów słuchacze mogli rozwinąć swoje zainteresowania i poprzeć je zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi. Celem studiów jest wykształcenie architektów wnętrz dysponujących odpowiednią wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do profesjonalnego projektowania zróżnicowanych wnętrz o różnym przeznaczeniu, w tym mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia.

Program dwustopniowych studiów stacjonarnych obejmuje na pierwszym stopniu zagadnienia wprowadzające studentów w zagadnienia związane z kompozycją architektoniczną, zagadnieniami konstruowania programów funkcjonalnych, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania przestrzeni zielonych, w zakresie niezbędnym do wykonania projektów wnętrzarskich na poziomie licencjackim. Na drugim stopniu kształcenia uzyskana wiedza jest poszerzana o bardziej złożone zagadnienia techniczne i realizację projektów wnętrz o większej kubaturze. Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w wielu prestiżowych konkursach, które dają możliwość wspólpracy z branżowym rynkiem związanym z przyszłym zawodem.

Po ukończeniu całego procesu kształcenia absolwent kierunku architektura wnętrz otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, związanego z kreacją wnętrz budynków o różnych funkcjach, a także tworzenia plastycznych form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej i meblarstwa. Jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do podjęcia samodzielnej działalności projektowej w zawodzie architekta wnętrz.

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

studia I stopnia

pracownie projektowe:
Pracownia projektowania wnętrz użyteczności publicznej
Pracownia projektowania wnętrz uniwersalnych
Pracownia podstaw projektowania wnętrz mieszkalnych
Pracownia projektowania przestrzeni performatywnych

studia II stopnia

pracownie projektowe:
Pracownia projektowania przestrzeni dla rozrywki i rekreacji
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych i struktur wielkopowierzchniowych
Pracownia projektowania wnętrz mieszkalnych
Pracownia projektowania przestrzeni i obiektów wirtualnych dla gier

do góry