Inne wystawy

2
 • miniatura
  Filename: mini.jpg
  Size: 27.52 KB
 • 1.jpg
  Filename: 1.jpg
  Size: 397.81 KB
 • 2.jpg
  Filename: 2.jpg
  Size: 398.82 KB
 • 3.jpg
  Filename: 3.jpg
  Size: 181.86 KB
 • 4.jpg
  Filename: 4.jpg
  Size: 138.32 KB
 • 5.jpg
  Filename: 5.jpg
  Size: 164.84 KB
 • 6.jpg
  Filename: 6.jpg
  Size: 283.39 KB

„Rhizome” to wystawa studentów II roku kierunku fotografia i multimedia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Prezentowane na niej prace powstawały w 2023 i 2024 roku i są efektem eksplorowania możliwości inscenizacji fotograficznej.

„Orbitując wokół zagadnienia entropii, tworzyliśmy obrazy nowych światów będących u schyłku. Szeroko rozumiany rozpad stał się bodźcem do pracy z materią będącą narzędziem kreowania immersyjnych przestrzeni w studiu fotograficznym. Powstałe w ten sposób prace obrazują różnorodne wizje końca. Każda z perspektyw stanowi niejako kolejny węzeł zapętlonego kłącza entropii. Rozpad można rozumieć jako powstanie nowego budulca, w takim kontekście zbiór obrazów to kolekcja momentów poprzedzających nowy początek”.

Uczestnicy wystawy: Mikołaj Bielawski, Matylda Dworakowska, Wojciech Grum, Eryk Holesz, Julia Klimek, Klaudia Napieraj, Tymon Owczarek, Katarzyna Skipirzepa 

Kuratorzy wystawy: Paweł Giza, Franciszek Ammer

Rhizome

Pętla MPK, plac Stanisława Mikulskiego

Wernisaż wystawy: 22.06.2024 r., godz. 19.00

do góry