Inne wystawy

0
  • miniatura
    Filename: mini_vasarely.png
    Size: 80.38 KB

W przestrzeni galeryjnej Hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach prezentowana będzie najnowsza kolekcja prac dra Andrzeja Fydrycha, będąca hołdem dla artysty nurtu op-art Victora Vasarely’ego.

Obrazy twórcy op-artu budzą podziw nie tylko w warstwie koncepcyjnej, ale również fascynują w warstwie formalnej. Paradoksy perspektywy, iluzja przestrzeni, wibracja, wrażenie ruchu, migotliwość to cechy charakterystyczne dla tego kierunku. Rezultaty te uzyskiwano głównie za pomocą znanych i opisanych w latach 60. mechanizmów percepcji złudzeń optycznych (Rudolf Arnheim). W tym sensie op-art wydaje się bliski łódzkiemu środowisku artystycznemu, które - jak wiemy - czerpie również z „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego.

Wystawa indywidualna Andrzeja Fydrycha „OP” jest wyrazem fascynacji obrazami Vasarely’ego. Autor utrzymuje typową dla swojej twórczości aurę i sposób komponowania. Jest to ukłon w kierunku op-artu przy jednoczesnym zachowaniu artystycznej tożsamości autora. Nowa powłoka formalna jest pretekstem do świeżych przemyśleń i interpretacji. Iluzja zarówno w przedstawieniach abstrakcyjnych i rzeczywistych jest motorem do odkryć na płaszczyźnie intelektualnej i wrażeniowej. Te zaś prowokują do kolejnych następstw i odważniejszych realizacji. Rozwiązania iluzoryczno-przestrzenne są jedynie pretekstem do rozważań metafizycznych. Szczególnie w tym kontekście należy odczytywać wystawę „OP.” 

Wystawa „OP” towarzyszy ekspozycji „Victor Vasarely. Legenda światowego op-artu” prezentowanej w głównej przestrzeni galeryjnej Hotelu Fabryka Wełny”, która wcześniej była prezentowana na wystawie „Victor Vasarely. Nieskończona geometria” w Galerii DESA Unicum w Warszawie.

Obydwie ekspozycje trwać będą od 24 listopada 2023 r. do 6 stycznia 2024 r.

OP. Andrzej Fydrych
Hotel Fabryka Wełny
ul. Zamkowa 2, Pabianice 

Wernisaż wystawy: 24.11.2023 r., godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 24.11.2023-6.01.2024 r.

do góry