Inne wystawy

1
 • miniatura
  Filename: mini na krawędzi.jpg
  Size: 88.4 KB
 • plakat
  Filename: plakat1000.jpg
  Size: 325.44 KB

W imieniu organizatorów i uczestników zapraszamy do oglądania wystawy będącej realizacją projektu artystyczno-badawczego „Na Krawędzi. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także intrygujące, śmiałe, a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (głośne 3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie. Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno… Tym, co zaintrygowało, a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu, jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania, ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność, a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych, ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa”, pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…

prof. Jan Tutaj
Dziekan Wydział Rzeźby

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

Lista uczestników:

 • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków 
 • prof. dr hab. Jan Tutaj – ASP Kraków 
 • dr Dobiesław Gała – ASP Kraków 
 • ProfPiotr Korzeniowski – ASP Kraków 
 • dr hab. Kamil Stańczak – UMCS Lublin 
 • dr hab. Mariusz Gajewski, prof. uczelni – ASP Warszawa 
 • dr Katarzyna Miller – ASP Łódź 
 • dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni – ASP Łódź 
 • dr Michał Rybiński – ASP Łódź 
 • dr Przemysław Druszcz – ASP Łódź 
 • dr Tomasz Kawełczyk – ASP Łódź 
 • prof. Tomasz Myjak – ASP Warszawa
 • prof. dr hab. Artur Krajewski – ASP Warszawa 
 • dr hab. Rafał Pytel, prof. uczelni – ASP Kraków
 • dr Janusz Janczy – ASP Kraków
 • dr Bartłomiej Węgrzyn – ASP Kraków
 • dr Jacek Dudek – ASP Kraków
 • dr Krzesimir Wiater – ASP Kraków 

Pierwsza z wystaw odbędzie się w dniach 24 marca - 21 kwietnia br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach przy ul. Kapitulnej 2. 

do góry