Inne wystawy

0
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 214.97 KB

Wystawa „GRAFIKA Skowron & Idzikowski” jest prezentacją fragmentu dorobku artystycznego dr. Piotra Skowrona oraz dr. Damiana Idzikowskiego - nauczycieli akademickich Akademii Sztuk pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Odbędzie się ona na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Galerii Print Studio 5. Zapraszamy na wernisaż 22 marca 2023 roku, godz. 15:00

Wartością Łódzkiej Szkoły jest harmonijne współistnienie tradycyjnych wartości i nowatorskich rozwiązań, twórcze korzystanie z klasycznych metod dla wyrażania współczesnych idei oraz rozbudowywanie technicznych nowości.

Piotr Skowron

Urodzony w 1984 r. w Łodzi. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2014 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w macierzystej uczelni w Pracowni Sitodruku dr hab. Agaty Stępień. W 2019 r. uzyskał stopień doktora. Twórczość w zakresie grafiki i rysunku - specjalizuje się w sitodruku. Nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form druku i często eksploruje przestrzeń, tworząc obiekty graficzne. Eksperymenty z przestrzenią są ściśle związane z jego wcześniejszą edukacją - inżynierią. Komponuje prace, wykorzystując podstawowe środki artystycznego wyrazu - linie, płaszczyzny, kontrasty kolorów i faktur. Piotr Skowron jest artystą poszukującym i nie bojącym się eksperymentować, a efekty tych poszukiwań i eksperymentów prezentuje w swoich pracach,  grafikach – obiektach.

Damian Idzikowski

Urodzony w 1991 r. w Łodzi. Jest absolwentem grafiki warsztatowej łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, w 2019 r. uzyskał stopień doktora sztuk pięknych. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej. W 2017 r. odbył rezydencje artystyczną w Guanlan Original Printmaking Base w Chinach oraz brał udział w projekcie artystycznym „Belt and Road”. W tym samym roku odbył rezydencję artystyczną w programie Proyecto Ace w Argentynie. Wypowiada się za pomocą klasycznych technik graficznych, jak również cyfrowych. W swojej pracy to właśnie nieprzewidziane efekty uwydatniają rzeczy, których świat jeszcze nie widział. Pomyłka jest pretekstem do szukania innej drogi - osiągnięcia celu. W ten sposób kształtuje własną indywidualność, wypowiadając się w różnych technikach wizualnych.

Wystawę można podziwiać do 4 kwietnia 2023 roku

do góry