Inne wystawy

0
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 153.1 KB

Od 26 stycznia 2023 r. w Galerii Re-Medium w Łodzi oglądać będzie można prace Ireny Zieniewicz, absolwentki malarstwa i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawa „Borderline” otworzy się 26 stycznia 2023 r. o godz. 18.00.

Bordeline – tytuł wystawy w Galerii Re:Medium może implikować różnorodne skojarzenia interpretacyjne, takie jak: połączenie dwóch słów „border” – granica, „line” – linia, sztuczny podział, dzielenie przestrzeni/dzielenie społeczeństw, granica jako próba ochrony przed napływem „złego”, budowanie granic – próba stabilizacji sytuacji politycznej. Mechaniczny zabieg – rysowanie granic, który powtarza się w pracach Ireny Zieniewicz, nawiązuje również do pojęcia znanego w psychiatrii. „Borderline” to także osobowość z pogranicza: Mimo że stan emocjonalny tych osób nieustannie się zmienia, to jednocześnie jest on stabilny; określa się to pojęciem: „stabilnej niestabilności”. Interesujące dla twórczyni są zależności między „osobowościami z pogranicza”, „sytuacją na granicy”, „osobami, które są na granicy” – zarówno dotyczy to faktycznej sytuacji geograficznej (osoby koczujące na granicy polsko-białoruskiej), ale także „osoby, które są na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej”.

W obliczu rozgrywających się tuż za wschodnią granicą Polski wydarzeń „syndrom granicy” nabiera dodatkowego znaczenia, stwarzając szerokie pole interpretacyjne, co zostało zaakcentowane w twórczości Ireny Zieniewicz, która uważnie obserwuje wszystko to, co dzieje się na świecie. Sięga po różnorodne dziedziny, takie jak m.in. rzeźba, instalacja, prace site specific, malarstwo, grafika artystyczna i projektowa, by odnieść się do ważnych problemów współczesności. Wykorzystuje te media, mając świadomość, że materialność dzieła pozwala pełniej wybrzmieć ideom: równości wszystkich ludzi, szacunku dla ich godności, wolności.

 Adriana Usarek
[z katalogu wystawy]

Kurator wystawy: Adriana Usarek

Irena Zieniewicz – ur. 09.03.1993 roku w Lublinie. W czerwcu 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, na kierunku malarstwo. W 2020 roku ukończyła studia II stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych macierzystej uczelni. Bierze udział w licznych konkursach. W 2019 roku została laureatką nagrody Artystyczna Podróż Hestii.

Borderline. Irena Zieniewicz
Galeria Re:Medium
ul. Piotrkowska 113

Wernisaż: 26.01.2023, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 26.01-12.03.2023

do góry