Inne wystawy

2

W przestrzeniach wystawienniczych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 17 listopada 2022 r. gościć będą wystawy prezentujące dorobek artystyczny dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ekspozycja „Inni” zaprezentuje prace nauczycieli akademickich Wydziału Sztuk Projektowych.

Świat był dla mnie zawsze wielką wieżą Babel. Jednak wieżą, w której Bóg pomieszał nie tylko języki, ale także kulturę i obyczaje, namiętności i interesy, i której mieszkańcem uczynił ambiwalentną istotę łączącą w sobie Ja i nie-Ja, siebie i Innego, swojego i obcego.

Ryszard Kapuściński

Inność w sztuce jest wartością pożądaną. Inni jesteśmy my, artyści, inna jest nasza twórczość, inne jest medium, które wybraliśmy i za pomocą którego się komunikujemy, i które nas identyfikuje. 

Inny jest świat, w którym żyjemy, gdzie twórcze idee konstruowane są o zasadę, w której teraźniejszość to wczoraj, a przyszłość to dziś. Świat, który coraz bardziej przyspiesza, oczekując od nas, artystów projektantów, reakcji, ale także zajęcia stanowiska i pochylenia się nad wieloma problemami, które rozwiązujemy w inny sposób niż jeszcze dekadę temu. 

Inny jest przepływ informacji, wystawiając nas, artystów, na próbę konfrontacji własnej twórczości i oceny jej oryginalności. Inne są mody, trendy, oczekiwania konsumenckie. Inne jest nasze przywiązanie do tradycji, czerpanie wzorów z twórczości naszych poprzedników – mentorów. Inne są miejsca, w których wzrastaliśmy, twórczo się rozwijaliśmy, w których żyjemy.

Ryszard Kapuściński w cyklu wykładów, opublikowanym w zbiorze „Ten Inny”, użył stwierdzenia, że w „innym” odbijamy się my sami. Oceniamy się w tych odbiciach, poszukując inności naszych twórczych działań i postaw. Pod uwagę brane są nasze dokonania i ich wkład w rozwój dziedziny czy komercjalizacji projektu, ponadto oceniamy twórczość innych często w kontekście własnych artystycznych wyborów. Powyższe stwierdzenia odnoszą się także do artystycznych ośrodków akademickich i ich inności z uwagi na tradycję, uwarunkowania lokalne, specjalności. Celebrujemy tę naszą akademicko-artystyczną inność i z nią się identyfikujemy, utrwalając ten już archaiczny podział w kontekście zmieniającego się świata.

Inna jest nasza indywidualna twórczość, ale wspólne są środki wyrazu, którymi operujemy, wspólne są emocje, wrażliwość i wspólna potrzeba wyrażania się poprzez sztukę. Sztukę, która nas łączy, wspólnie inspiruje, cieszy, prowokuje do dyskusji. 

Wystawa artystów z Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to pierwsza tak obszerna wspólna prezentacja prac nauczycieli akademickich nowo utworzonego wydziału, reprezentujących Instytut Grafiki Projektowej, Instytut Architektury Wnętrz, Instytut Wzornictwa, Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz, Instytut Ubioru, Instytut Biżuterii. Wydziału, który wraz ze zmianą struktury Akademii wyrósł z połączenia Wydziału Tkaniny i Ubioru, Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz i części projektowej Wydziału Grafiki i Malarstwa. 

Na wystawie pokażemy kilkadziesiąt prac, prezentujących całe spektrum obszarów artystycznych działań nauczycieli akademickich łódzkiej uczelni. Ich wybór to subiektywna próba odpowiedzi na tezy i pytania postawione powyżej. Ekspozycję uzupełnią pochodzące ze zbiorów archiwum Akademii prace wybitnych profesorów.

Artyści, których prace biorą udział w wystawie:

Mariusz Andryszczyk, Jakub Balicki, Maja Bączyńska, Aleksandra Bonikowska, Andrzej Boss, Łukasz Chmielewski, Tadeusz Cielewicz, Włodzimierz Cygan, Małgorzata Czudak, Aleksander Dynarek, Ewa Effenberg-Kaja, Karolina Grudzińska, Adrianna Grudzińska-Pham, Przemysław Hajek, Bartosz Hunger, Karol Janiak, Andrzej Jocz, Izabela Jurczyk, Kazimierz Karpiński, Jarosław Kolec, Sławomir Kosmynka, Dominika Krogulska-Czekalska, Ludwik Kronic, Sergiusz Kuchczyński, Anna Kuźmitowicz, Małgorzata Lachman-Alwasiak, Ewa Latkowska-Żychska, Marcin Nowak, Anna Miarka, Roman Modzelewski,  Łukasz Nawrot, Maciej Ojrzanowski, Michalina Owczarek-Siwak, Olga Podfilipska-Krysińska, Andrzej Rajch, Jolanta Rudzka-Habisiak, Joanna Rusin, Dorota Sak, Dorota Salska, Robert Sobańsk, Magdalena Soboń, Jakub Stępień, Rafał Szrajber, Michał Szulc, Michalina Szurgot, Jolanta Wagner, Izabela Walczak, Katarzyna Wróblewska, Izabela Wyrwa, Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Kurator wystawy: dr hab. Sergiusz Kuchczyński, prof. uczelni 
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: dr Mariusz Andryszczyk

Inni
Galeria Neon
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności
ul. Traugutta 19/21, Wrocław

Wernisaż: 17.11.2022, godz. 16.00
Czas trwania wystawy: 17.11-3.12.2022 r.

Równolegle we wrocławskiej ASP prezentowana będzie wystawa „Cisza i gniew”, prezentująca prace nauczycieli akademickich Wydziału Sztuk Pięknych.

do góry