Inne wystawy

1
  • miniatura
    Filename: miniatura-1.jpg
    Size: 55.38 KB
  • plakat
    Filename: Skrawy plakat wys 1000px.jpg
    Size: 196.6 KB

W dniu 11 listopada 2022 r. o godz. 19.00 w przestrzeniach Fundacji Działania w Łodzi odbędzie się otwarcie wystawy Weroniki Mendrek „SKRAWY”.

Wystawa prezentuje serię fotografii przedstawiających obiekty powstałe z różnego rodzaju skrawków. Większość z nich pochodzi z materiałów i przedmiotów codziennego użytku. Organiczne, trudne do zidentyfikowania nowe byty nawiązują formą do cielesności oraz dzikości, jaka może kryć się w każdym żywym istnieniu. 

Ekspozycja została wykonana w ramach projektu badającego wpływ miniaturyzacji ekspozycji na charakter jej dokumentacji fotograficznej. Całość skonstruowana została w skali 1:9 i funkcjonuje zarówno jako rzeczywisty obiekt, dostępny dla oglądających, jak i – docelowo – dokumentacja wystawy w formie cyfrowej (w sieci). 

Realizacja wystawy finansowana jest ze środków na badania statutowe Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 

Weronika Mendrek jest studentką drugiego roku studiów II stopnia w Instytucie Fotografii i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 

W swoich pracach inspiruje się sennymi doznaniami, organiczną strefą życia, brzydotą oraz własnymi doświadczeniami. 

Kuratorka wystawy: Dominika Sadowska

Projekt plakatu: Karol Stolarek

SKRAWY / Weronika Mendrek 
@pureresearchstudio / Fundacja Działania, 
Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, II p., pok. 40

Wernisaż: 11.11.2022 r., godz. 19.00 
Czas trwania wystawy: 11-13.11.2022, w godz. 16.00-20.00

do góry