Inne wystawy

1
  • plakat
    Filename: plakat.jpg
    Size: 298.06 KB
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 79.1 KB

Zapraszamy do obejrzenia wystawy obiektów i malarstwa dra Andrzeja Fydrycha „Powłoka”, która prezentowana będzie w Galerii Mała BWA w Kielcach (ul. Kapitulna 2) w dniach 5.08-26.08.2022.

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 sierpnia (piątek) 2022 r. o godzinie 18.00.

Galerii Mała BWA w Kielcach bwakielce.art.pl

Powłoka

Prezentowane na wystawie prace odnoszą się głównie do cyklu Landscapes, który podejmuje relację, jaka zachodzi między obiektem a obrazem. Prace malarskie o horyzontalnej kompozycji nawiązują do przestrzeni pejzażu wyobrażonego. Zauważalny jest motyw basenów, skrzyni, pustych lub wypełnionych barwną cieczą czy inną niejednoznaczną materią.

Forma w mojej twórczości odgrywa istotną rolę i naturalnym wydaje się jej rozwój. Odczułem potrzebę stworzenia najpierw modelu, obiektu, który byłby pierwowzorem i inspiracją do powstania obrazu. Początkowo prace z cyklu Landscapes posiadały kompromisowe rozwiązanie, zarówno relief i samo malarskie odniesienie do obiektu, aż do rezygnacji z półprzestrzennych form. Pozostała już tylko relacja obrazów z rzeźbami, która w sposób symboliczny stworzyła nową wartość. Draperie czy naczynia okalające bryły o różnych kształtach i proweniencji są motywem scalającym, będącym przede wszystkim pretekstem do uwypuklenia myśli przewodniej. Ich struktura zdaje się być zasłoną, tylko częściowo odkryta pokazuje nieoczywistą zawartość.

Świat zewnętrzny, jego powłoka, kryje w sobie życie wewnętrzne, duchowe, na pozór niedostępne. Lewitujące przedmioty podkreślają niefizyczny charakter malarskiego przedstawienia. My sami decydujemy czy mamy do czynienia z tajemnicą uobecnienia.[1]

W tym znaczeniu materializuje się idea prezentowanych prac. Istotna zdaje się być metafizyczna myśl będąca wynikiem refleksji nad nieoczywistym przedmiotem. Tytułowa powłoka paradoksalnie pozwala zobaczyć nam więcej.

Andrzej Fydrych


[1] A. Fydrych, Landscapes – przestrzeń wewnętrzna, tekst do wystawy, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2021.

do góry