Inne wystawy

2

Wystawa „Spaw”, którą w ramach Fotofestiwalu 2022 od 4 czerwca oglądać można w siedzibie Fundacji Działania, jest efektem współpracy studentów skupionych wokół Instytutu Fotografii i Multimediów łódzkiej ASP. 

Możliwości, pomysły, strategie, sposoby i metody pracy stały się tutaj wizualnym łącznikiem [spawem] traktującym obraz fotograficzny jako punkt wyjścia do eksperymentu i pracy nad indywidualnymi rozwiązaniami formalnymi, strukturalnymi oraz znaczeniowymi. 

Uczestników wystawy interesują zjawiska towarzyszące powstawaniu fotografii, a także ich interpretacja służąca tworzeniu oryginalnych narracji w różnych formach obrazowania. Ich działania skupiają się na wszelkich procesach polegających na tworzeniu i transmisji obrazów sytuowanych na pograniczu fotografii, wideo i nowych mediów oraz wykorzystaniu twórczych możliwości różnych form prezentacji obrazu i ich funkcjonowania w przestrzeni. 

Uczestnicy wystawy: 

  • Julia Czech
  • Adrian Klimas
  • Mateusz Pecyna
  • Natalia Polkowska
  • Mateusz Zubel
  • Magdalena Skotnicka
  • Dominik Szyga
  • Martyna Tamborska

Kurator wystawy: dr Dagmara Bugaj 
Spaw
Fundacja Działania
ul. 6 Sierpnia 5, Łódź
Wernisaż: 4.06.2022, godz. 18.00

Wystawa dostępna: 5, 11, 12, 18, czerwca 2022 w godzinach 13.00-18.00

do góry