Inne wystawy

Szary poziomy prostokąt z fotografią ludzkiego oka, na który centrycznie i  naprzemiennie naniesiono rozchodzące się od źrenicy, szare i białe okręgi. Jeden z nich, o średnicy całej szerokości, zaznaczono żółtym kolorem, podobnie jak środek źrenicy. Po lewo czarnym drukiem i wielkimi literami napisano: RE – KOMPOZYCJE PRZESTRZENI. W lewym górnym rogu umieszczono nazwiska: GRZEGORZ PRZYBOREK, MAREK DOMAŃSKI, TOMASZ WYSOCKI.
 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 138.73 KB
 • plakat
  Filename: plakat.jpg
  Size: 635.91 KB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy prof. Grzegorza Przyborka, prof. Marka Domańskiego, Tomasza Wysockiego „Re-kompozycje przestrzeni. Fotografia inscenizowana z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi”, która prezentowana będzie w Galerii Re:Medium w Łodzi (ul. Piotrkowska 113).

Wernisaż: 25.11.2021, godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 26.11.2021 - 23.01.2022

Wystawa „Re-kompozycje przestrzeni. Fotografia inscenizowana z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi” kładzie szczególny nacisk na artystów związanych z naszym miastem, którzy wchodząc w rolę fotografów-badaczy, zaczęli realizować swoje wizje od konceptu przez opracowanie i zaaranżowanie niezbędnych obiektów po zapisanie sceny w formie kadru. W 2021 roku, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi, Galeria uzupełniła swoje zbiory o prace autorstwa Grzegorza Przyborka, Marka Domańskiego i Tomasza Wysockiego. W przypadku tych fotografów każdorazowe zwolnienie migawki to potwierdzenie, że obiekt jest odpowiedni, osobliwy i należycie zakomponowany.

Zaletą prezentacji tego zestawu jest możliwość pokazania publiczności prac twórców trzech generacji i − co za tym idzie − autorów o różnym doświadczeniu, rozwijających swoją działalność na przestrzeni trzech okresów, które przyniosły m.in. ogromne przeobrażenia techniczne medium. Należy także zaznaczyć, że artyści, realizując prace jednego nurtu, zwracają naszą uwagę na odmienne aspekty konstrukcji swoich dzieł. Twórcy reprezentują tendencje od fotografii, na których inscenizowany plan zdjęciowy rejestruje relacje autorskich, autonomicznych obiektów artystycznych (Przyborek) przez zwrot ku filozofii fotografii, technice pozyskiwania odbitki i wielokrotnej ekspozycji (Domański) po tworzenie i chęć uwiecznienia rozbudowanych inscenizacji angażujących aktorów i współproducentów planu (Wysocki). Cechami, które łączą prezentowany zbiór fotografii, powstały na przestrzeni ponad ćwierć wieku, są z pewnością: wysoka jakość artystyczna, redukcja do minimum elementów figuratywnych i narracyjnych, aranżowanie zespołów przedmiotów na pograniczu prawdy i ułudy oraz charakterystyczny szyfr odautorski. Ten cenny, wyrazisty przykład rozwoju i lokalnych przeobrażeń nurtu pozostał nie bez znaczenia w kontekście ogólnoświatowym.

Wystawa fotografii inscenizowanej ma za zadanie zwrócić uwagę widzów i na bogatą, zróżnicowaną warstwę tematyczną oraz metaforyczną zgromadzonych fotografii, i na relacje zachodzące między rekwizytem a jego wizerunkiem. Pomysł prezentacji – zarówno najnowszych kadrów, jak i obiektów, które je budowały, umożliwi sprawdzenie indywidualnych cech sfotografowanych przedmiotów i skonfrontowanie ich siły w oderwaniu od obrazu. Czy ten zabieg pomoże w odpowiedzi na pytanie o wiarygodność tego, co widzimy? Czy i nas zmieni w wędrowców po rzeczywistości autorów?

Dominika Pawełczyk / fragment tekstu do folderu wystawy

Biogramy

do góry