Inne wystawy

Białe tło pionowego prostokąta, szczelnie wypełniono słowem RYTM. Pierwsze dwie litery wkomponowano w górną część, dwie następne poniżej. Kształt liter tworzono ze ściętych, podłużnych prostokątów w odcieniach jasnej szarości. Wystawa, której dotyczy opisywany plakat nosi nazwę RYTM PIĘKNA. Słowo drugie wdrukowano na literach słowa pierwszego na czarno, lecz jedynie na elementach szarych. Chociaż widoczne są tylko szczątkowo, to ukazując swoje newralgiczne fragmenty, pozwalają dopowiadać się w naszej wyobraźni. W lewym górnym rogu, wydrukowano poziomo czarnymi, wielkimi literami nazwisko: WASIAK. Od niego w dół, wzdłuż lewej pionowej krawędzi mniej intensywnym drukiem napisano: AGNIESZKA. W rogu prawym na górze, mniejszych rozmiarów czcionką czytamy: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SIERADZU. Po prawej na dole podano datę: 3.09-30.09.2021. Górny margines plakatu zawiera logotypy Współorganizatorów wystawy.
 • miniatura
  Filename: RYTM_PIEKNA_mini.jpg
  Size: 31.26 KB
 • plakat
  Filename: plakat.jpg
  Size: 225.42 KB

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy dr hab. Agnieszki Wasiak, prof. uczelni pt. „RYTM PIĘKNA”, który odbędzie się  3 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 w BWA w Sieradzu (ul. Kościuszki 3). Wystawa będzie dostępna do 30 września 2021 r.

Projekt plakatu i zaproszenia: dr Karolina Grudzińska

RYTM PIĘKNA

Równowaga jest dla mnie synonimem piękna, porządku oraz harmonii. Dążymy do niej we wszystkich przejawach naszego życia, jak również w sztuce. Zagadnienie specyficznej równowagi jest istotnym aspektem występującym w mojej twórczości, a prace budowane są w oparciu o zasadę proporcji, której podstawą jest ogólna dynamiczna równowaga. Zawsze dążę do uzyskania równowagi napięć kierunkowych. Staram się, aby poszczególne części składowe przestrzeni moich obrazów pozostawały we wzajemnej równowadze, a całość pod względem ich konstrukcji wewnętrznej podlegała dyskretnej dynamice. Równowaga nie musi oznaczać symetrii. W moim przekonaniu oznacza ona piękno. W moich pracach rytm odgrywa ważną rolę jako zasada porządkująca. Wykorzystuję kilka rodzajów struktur rytmicznych.  Pierwsza struktura budowana jest z przecinających się pod różnym kątem równolegle ciętych pasków, tworzących wyraźny rytm pionowy, poziomy lub ukośny. Tworzą one przenikające się wzajemnie układy poddane różnym napięciom kierunkowym. Precyzyjnie wycięty pasek kartonu staje się podstawowym elementem budującym rytm. Struktura ta jest zawsze silnie związana z płaszczyzną i powoduje jej fakturalne wzmocnienie. Jest ona punktem wyjścia dla moich dalszych działań. Kolejne struktury rytmiczne dochodzą do głosu jako wartości istniejące fizycznie, a ich zadaniem jest aktywizowanie przestrzeni. Rytm w moich pracach organizuje i porządkuje elementy formy plastycznej, a zasada równowagi „stoi na straży porządku”. W przypadku mojej twórczości mamy do czynienia z geometrią, ze strukturalizmem oraz dyskursem porządku, który utożsamiam z pięknem.

Geometria jest środowiskiem, w którym materializuję interesujące mnie problemy i zagadnienia. Geometria jest dla mnie czymś więcej niż konstrukcją – jest miejscem logosu artystycznego. Odpowiada ona mojej głębokiej potrzebie porządku. W moich pracach odwołuję się do specyficznej struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z papierem, który stanowi materialną bazę dla mojej sztuki. Do interesujących mnie problemów w sztuce należą: przestrzeń, a ściślej przestrzeń minimalna, rytm oscylujący na pograniczu faktury, światło oraz równowaga, a także poszukiwanie i swego rodzaju celebrowanie subtelności, jakie zachodzą między elementami formy plastycznej, takie jak: współoddziaływanie barw, kształtów, rytmów, struktur, tajemnicze stwarzanie napięć, odnajdywanie proporcji i równowagi.

dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni

Agnieszka Wasiak – urodzona 4 stycznia 1974 roku w Łodzi. Studia zrealizowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach: 1994–1999. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Projektowania Ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kudukisa, a także w Pracowni Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej prof. Irminy Aksamitowskiej. Od 2001 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pomysłodawca i organizator warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w latach: 2004–2006. Rozpropagowała akcję pod hasłem „Dzieci dzieciom”, efektem której było przekazywanie prac malarskich dla łódzkich szpitali dziecięcych w Łodzi. Stopień doktora sztuki uzyskała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2008 roku. Pracowała na stanowisku asystenta i adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w latach: 2001–2014. Stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne uzyskała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2014 roku. Od 2015 roku jest kierownikiem Pracowni Podstaw Kompozycji, początkowo na Wydziale Tkaniny i Ubioru, a od 2016 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Od 2017 roku pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie na stanowisku profesora uczelni) na Wydziale Sztuk Pięknych w ASP w Łodzi. Brała udział w czterech międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych: „Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii” (Kielce, 2015), „Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii” pt.: „Grid” (Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2016), „Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii” (Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2017), „Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii” pt.: „Complexity” (Warszawa, Kielce, Korzecko k/o Chęcin, 2018), a także w międzynarodowych wystawach im towarzyszących. Od 2017 roku współpracuje z Filharmonią Łódzką, organizując i koordynując wystawy pracowników, a także studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Tworzy w zakresie malarstwa – kompozycje z papieru – technika własna. Od lat jej medium stanowi papier. W dorobku artystycznym ma 15 wystaw indywidualnych oraz ponad 70 wystaw zbiorowych – krajowych i międzynarodowych. Prace Agnieszki Wasiak znajdują się m.in. w zbiorach archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

do góry