Galeria OdNowa

1
  • miniatura
    Filename: dudek_zboromirska_miniatura.jpg
    Size: 52.98 KB
  • plakat
    Filename: dudek_zboromirska_internet.jpg
    Size: 151.5 KB

8 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Galerii OdNowa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy „geometria. dekonstrukcja. rozwój”, prezentującej prace prof. Zbigniewa Dudka oraz Agaty Zboromirskiej. Kolekcja stanowi wybór realizacji z prowadzonego od kilku lat projektu „Formy geometryczne w korelacji z formami solarystycznymi w rzeźbie kameralnej”.

Podstawowym założeniem projektu było zderzenie geometrycznych kształtów form przestrzennych opartych na figurach obrotowych z formami charakteryzującymi się swobodnym, biologicznym kształtem rysunku sylwetowego, jaki znamy z cyklu obrazów solarystycznych Władysława Strzemińskiego.

Prezentowane na wystawie małe formy rzeźbiarskie, których elementy wykonane są z marmuru carraryjskiego, nawiązują kształtem do realizacji Hansa Arpa, twórcy abstrakcyjnych rzeźb o zaokrąglonych kształtach i wygładzonych powierzchniach. Sytuuje to przedstawianą kolekcję w polu XX-wiecznej abstrakcji geometrycznej.

W prezentowanej kolekcji znajdują się również prace, w których geometryczne formy, uzyskane z drewna dębu brazylijskiego, techniką toczenia zostały skontrastowane z elementami stalowymi. Rzeźbiarski gest podkreślają rozwibrowane krawędzie stali, gięte w procesie wykorzystującym element przypadku, charakterystycznym dla rzeźb z filcu Roberta Morrisa, które wchodzą w relację formalną z przynależnymi im elementami geometrycznymi.

Trzecim działaniem wypełniającym założenia projektu jest dekonstrukcja, czyli rozbicie formy geometrycznej poprzez zderzenie jej ze swobodnie wyprowadzonymi liniami profili. Sytuuje to przedstawione rzeźby w obszarze między sztuką konceptualną a minimal artem.

Prezentowaną kolekcję dopełniają prace Agaty Zboromirskiej stanowiące cykl wielkoformatowych reliefów. Artystka w poszukiwaniu nowych środków wyrazu posłużyła się dekonstrukcją znalezionych drewnianych przedmiotów. W wyniku fragmentaryzacji ich części składowych i ponownego połączenia w zamierzonym przez autorkę układzie kompozycyjnym wyłania się nowa wartość artystyczna. Prezentowana twórczość Agaty Zboromirskiej nawiązuje do szerokiego obszaru sztuki współczesnej - od XX-wiecznych reliefów Vladimira Tatlina do współczesnych działań Mela Kendricka.

Prezentowana wystawa dowodzi, że związani z łódzką ASP artyści starszego i najmłodszego pokolenia na drodze nieustannych eksperymentów próbują wciąż na nowo definiować założenia ideowe twórcy i patrona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Władysława Strzemińskiego oraz Katarzyny Kobro.

prof. Zbigniew Dudek

Kurator wystawy: Agata Zboromirska
Autor identyfikacji wizualnej: Agata Zboromirska

geometria. dekonstrukcja. rozwój | Zbigniew Dudek, Agata Zboromirska

Galeria OdNowa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
budynek główny ASP, II p., pawilon E, s. 261

Wernisaż: 8.11.2022 r., godz. 12.00
Wystawa czynna w dniach: 8–29.11.2022 r.

do góry