Galeria Na Dach

2
 • miniatura
  Filename: 3miniatura.jpg
  Size: 155.35 KB
 • plakat
  Filename: Tomasz Sobisz_plakat_internet.jpg
  Size: 250.61 KB
 • 1.jpg
  Filename: 1.jpg
  Size: 915.94 KB
 • 2.jpg
  Filename: 2.jpg
  Size: 1062.1 KB
 • 3.jpg
  Filename: 3.jpg
  Size: 789.65 KB
 • 4.jpg
  Filename: 4.jpg
  Size: 919.79 KB
 • 5.jpg
  Filename: 5.jpg
  Size: 1052.65 KB
 • 6.jpg
  Filename: 6.jpg
  Size: 1167.92 KB
 • 7.jpg
  Filename: 7.jpg
  Size: 1017.59 KB
 • 8.jpg
  Filename: 8.jpg
  Size: 1612.66 KB

Tym razem zapraszamy do Galerii Na Dach. W piątek 17 marca 2023 r. odbędzie się tu wernisaż indywidualnej wystawy profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr . hab. Tomasza Sobisza. SUPPLEMENTUM można rozumieć jako uzupełnienie, jako rudymenty, dodatek do wcześniej zrealizowanych obiektów, pomnikowych realizacji, które nie mogły funkcjonować w obiegu galeryjnych prezentacji. SUPPLEMENTUM to również kamienie milowe posadowione w kontekstach rytuałów solarnych.

Świadomość funkcjonowania w rytmach codzienności oraz obcowanie z depozytariuszami przeszłości i potrzeba uprawiania sztuki ukazują człowieka osadzonego w kontekstach solarnych, w rytmach dobowych. Ukazują współczesnego człowieka i jego doskonale zbilansowany, uporządkowany plan żywienia, suplementacji, jego walkę, lęki i nadzieje w sposób uniwersalny. Pytania o idealnie zbilansowany plan suplementacji stają się w dzisiejszych czasach bardzo popularne i niezwykle złożone. Współczesny człowiek i jego fenotyp jest tak samo skomplikowany jak świat, w którym żyje. Pojawia się bowiem pytanie: jak z rozsypanych okruchów, rudymentów, kodów i strzępków, na gruncie genealogii zbudować jednorodny fenotyp jednostki? Myślę, że jest to horyzont bardzo szeroki – horyzont, który wiąże pokolenia.

Gadamerowska dziejowość ludzkiego rozumienia i istnienia wskazuje na wpływ dziedzictwa kulturowego i świadomości wyniesionej z określonej grupy społecznej, na tożsamość kulturową jednostki. Kultura i sztuka jest dla mnie obszarem, w którym najpełniej ujawnia się prawda o człowieku i świecie. To ona kształtuje samoświadomość człowieka. Wkraczając zatem w kulturę, otrzymujemy obraz świata , który tworzy nasze horyzonty poznawcze. Sens świata wciąż się kształtuje, a jego źródłem jest kultura i sztuka. Obszar moich inspiracji i badań ma charakter procesualny, który zaledwie zarysowuję. Pojmuję to jako wielopokoleniową partycypację, ciągłe odkrywanie również cyklów i kontekstów solarnych, jakie nam towarzyszą, jako spotkanie ponad horyzontami przeszłości i współczesności. To nieustanny i nieśmiertelny proces, a świadomość uczestnictwa w tym procesie, wypełniona jest często eschatologiczną treścią i staje się afirmacją życia.

O TWÓRCY:

Doktor habilitowany Tomasz Sobisz, prof uczelni (ur. w 1973 roku) - studiował w ASP w Gdańsku, dyplom otrzymał w 1998 roku. Obecnie pracuje w Katedrze Rzeźby gdańskiej ASP. W latach 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Rzeźby i Intermediów. Realizacje rzeźbiarskie Tomasza Sobisza znajdują się m.in. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w Bazie F-16 w Poznaniu-Krzesinach, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku – „Epitafium Prezydenta Gdańska”, w Basilica Santi XII Apostoli w Rzymie, w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w Watykanie, w Gdyni - pomnik Kuklińskiego, w Muzeum Chrztu Litwy w Wilnie, na Jasnej Górze, w Wiedniu - w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu, w Katedrze w Gandawie, w Senacie RP w Warszawie i w wielu innych miejscach w kraju i za granicą.

TOMASZ SOBISZ. SUPPLEMENTUM. WYSTAWA INDYWIDUALNA
17.03-15.04.2023
Wernisaż 17.03.2023, godz. 13.00
Kuratorka: Agata Zboromirska

Galeria Na Dach
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Autor identyfikacji: Maria Chodzińska

do góry