Galeria Kobro

2

Wystawa „Kompozycja. Fundament i początek…”, prezentowana od 4 listopada 2022 r. w Galerii Kobro, przedstawia dorobek dydaktyczny Pracowni Podstaw Kompozycji nr 3, której kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni. Ekspozycja jest kolejną w ramach cyklicznych prezentacji prac studentów pracowni, które odbywają się co 5, 6 lat (ostatnia w 2016 roku). 

Prezentowane prace powstały w latach 2016-2022 pod nadzorem merytorycznym dr hab. Agnieszki Wasiak, prof. uczelni (I piętro Galerii Kobro) oraz pod nadzorem merytorycznym dr Małgorzaty Borek (II piętro Galerii Kobro).

Na wystawie na I piętrze Galerii Kobro zaprezentowane zostaną wybrane prace studentów I i II roku dr hab. Agnieszki Wasiak, prof. uczelni, studiujących m.in. na kierunku malarstwo na ówczesnym Wydziale Grafiki i Malarstwa, studentów I roku ówczesnego Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych, jak również studentów I roku studiujących na kierunku malarstwo na ówczesnym Wydziale Malarstwa i Rysunku oraz studentów I i II roku studiujących na kierunku ubiór na ówczesnym Wydziale Tkaniny i Ubioru oraz projektowanie ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych.

Na II piętrze Galerii Kobro zostaną zaprezentowane prace studentów I i II roku, które powstały pod kierunkiem dr Małgorzaty Borek, studiujących m.in. na kierunkach: biżuteria oraz tkanina na ówczesnym Wydziale Tkaniny i Ubioru, jak również studentów studiujących kierunek biżuteria, tkanina i stylizacja wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych.

Wernisaż odbędzie się 4 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 12.00. 

Program Pracowni Podstaw Kompozycji nr 3 jest oparty o elementy psychofizjologii widzenia. Obszerne wyjaśnienie na temat tych związków studenci I roku uzyskują podczas wykładu wstępnego. Ma on za zadanie uświadomić im, jakie prawidłowości zachodzą między elementami formy, w obrębie budowy komunikatów wizualnych, którymi są np. rysunek, obraz, rzeźba, tkanina, biżuteria, jak i o wiele bardziej złożone struktury, w tym zespoły przestrzenne i architektoniczne.

Program kształcenia studentów oparty jest o system ćwiczeń, wykładów, prezentacji oraz korekt indywidualnych i zbiorowych. Zadania mają między innymi na celu racjonalizację procesu twórczego i stymulowanie rozwoju artystycznego studentów. Jako metodę kształcenia preferujemy zasadę współpartnerstwa i odpowiedzialności za powstałe dzieło. Staramy się pomagać studentom w ich rozwoju oraz aktywizować w nich imperatyw ciągłego poszukiwania. Stwarzamy także warunki do artykułowania własnych sądów.

Agnieszka Wasiak
Kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji

Kompozycja. Fundament i początek | I piętro Galerii Kobro

okladka ebooka 4395f

Kurator wystawy: dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni
Projekt identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni
Opracowanie prezentacji filmów i animacji: dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni
Projekt i opracowanie graficzne e-booka: dr Piotr Gryz 

Kompozycja. Fundament i początek | II piętro Galerii Kobro

Kurator wystawy: dr Małgorzata Borek
Projekt identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni

Galeria Kobro Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
pawilon A, I i II piętro

Termin wystawy: 4.11 – 25.11.2022 r.
Wernisaż: 4.11.2022 r. (piątek), godz. 12.00

do góry