Galeria Kobro

Na amarantowym tle pionowego prostokąta żółte koło, coraz jaśniejsze im bliżej jego środka. Po lewo u góry biały napis: kultowa akademia. Obok wymieniono Organizatorów
 • miniatura
  Filename: KA miniatura.jpg
  Size: 100.16 KB
 • plakat
  Filename: plakat 1000px.jpg
  Size: 203.38 KB

J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dr Przemysław Wachowski ma zaszczyt zaprosić na wystawę „Kultowa Akademia".

Kuratorami wystawy są: dr Dagmara Bugaj, prof. Marek Domański.

Wystawa prezentowana będzie w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w dniach 4-27.10.2021

Ideą przyświecającą wystawie jest próba spojrzenia w przeszłość przez pryzmat osobistych doświadczeń studentów, absolwentów i pedagogów, dla których studiowanie w ASP w Łodzi było istotnym doświadczeniem formacyjnym. Tytułowa „kultowość” rozumiana jest tu jako szczególny, osobisty związek emocjonalny z miejscem i instytucją, który znajduje swoje wehikuły w formie różnych artefaktów. Te obiekty, zarówno dzieła sztuki, jak i dokumenty, pamiątkowe fotografie, nagrania oraz z pozoru banalne przedmioty stają się symbolami doświadczeń istotnych z punktu widzenia konkretnych osób lub pokoleń. Odwołujemy się tu do „kultowości”, której sens został wykreowany przez kulturę masową, w związku z tym nie ma konkretnych reguł co może, a co nie może być kultowe. Kultowe mogą być wszelkie obiekty lub zdarzenia istotne z punktu widzenia danej osoby – członka naszej wspólnoty. Wystawa zakorzeniona będzie w zwrocie archiwalnym. Pomoże nam to odnaleźć istotne z punktu widzenia naszej tożsamości elementy, stanowiące o poczuciu wspólnoty, symbolizujące przynależność i istotne wartości.

do góry