Deklaracja dostępności

I. Dostępność cyfrowa

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tu proszę podać adres

Data publikacji strony internetowej: 05 czerwca 2019 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 luty 2021 roku.

Status dostępności strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie znajdują się obrazy nie posiadające tekstu alternatywnego
 • Część elementów strony nie spełnia wymogów dla kontrastu
 • Nie ma możliwości przełączenia strony na wysoki kontrast
 • Część elementów strony może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)
 • Strona posiada niektóre linki wyróżniane tylko podkreśleniem
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione jedynie kolorem
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych lub Niedosłyszących
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej niż następuje po nich nawigacja klawiaturą

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne 
  z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych, 
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Zdając sobie sprawę z niedogodności, uczelnia podejmuje starania, aby minimalizować ilość treści niedostępnych dla Osób z niedyspozycjami. Między innymi trwają prace nad nową stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, która będzie uwzględniać regulacje wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


II. Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny ASP ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego,
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, wzbudzane na detektor ruchu,
 • pylony informacyjne,
 • usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego
 • toalety dla niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach (parter, l i II piętro)
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku,
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia są na tej kondygnacji zlokalizowane. Jest to dogodne dla osób niedowidzących;
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową.

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak dostępu do sal dydaktycznych dwupoziomowych.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

798738267

2. CPM/CNiS ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego oraz z parkingu za pomocą platformy dla niepełnosprawnych zamontowanej do poręczy przy zejściu od strony ul. Palki,
 • pylony informacyjne;
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, wzbudzane na detektor ruchu;
 • usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego;
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych;
 • toalety dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku;
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia znajdują się na danej kondygnacji - dogodne dla osób niedowidzących;
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową;

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

798738267

3. Akademickie Centrum Design w Łodzi ul. Księży Młyn 13/15

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego (podjazd dla niepełnosprawnych do części sportowej, podjazd przy wejściu głównym o łagodnym kącie nachylenia ze spocznikiem przy wejściu;
 • toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku;
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych (poza pomieszczeniami technicznymi poziom -1);
 • kontrastowe listwy przypodłogowe i ościeżnice (w stosunku do ścian i podłóg);
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja dźwiękowa - dogodne dla osób niedowidzących;
 • na parkingu obsługującym budynek sąwyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru;
 • DSO dźwiękowy system ostrzegawczy.

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

798738267

Budynek dydaktyczny ASP ul. Franciszkańska 76/78

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

798738267

Dom Studenta ul. Młynarska 42a

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

 W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

798738267


III. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 17 lutego 2021 r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19 lutego 2012r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu. 


IV. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź

lub na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, 
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi 
 • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej:

do góry