Monografie

1
 • plakat
  Filename: socrealizm-okladka.jpg
  Size: 212.15 KB
 • miniatura
  Filename: Obszar roboczy 2.png
  Size: 190.33 KB

Autor: Aleksandra Sumorok

Wydawnictwo: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Oprawa: miękka

Liczba stron: 434

ISBN: 978-83-66037-98-4

Nakład wyczerpany

Opis produktu:

Książka „Socrealizm i socrealizmy. Architektura wnętrz w Polsce 1949-1956” to pierwsza propozycja monograficznego opisu polskich wnętrz okresu realizmu socjalistycznego. Prezentuje szerokie spektrum realizacji powstałych dla budynków instytucji kultury (teatry, kina, domy kultury), obiektów o przeznaczeniu edukacyjnym, usługowym, rekreacyjnym, wreszcie – gmachów władz państwowych. To zarówno wnętrza dobrze znane dzisiejszym odbiorcom, jak i realizacje mało rozpoznawalne. Książka pokazuje, w jaki sposób język doktrynalny, przekładany przez twórców – nierzadko zakorzenionych w modernizmie – na języki praktyki artystycznej, wytwarzał formy zasadniczo odmienne od tych oficjalnie postulowanych. Mimo obowiązującej doktryny powstał bowiem bardzo zróżnicowany pejzaż wnętrzarski. Przedstawione realizacje dają asumpt do dalszych rekonfiguracji w badaniach pierwszej powojennej dekady, pozwalają na myślenie o socrealizmie w kategoriach nieciągłych i hybrydycznych.


Klauzula informacyjna

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, zwana dalej ASP..
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umowy sprzedaży i dokumentowania rozliczeń finansowo-księgowych związanych ze sprzedażą publikacji
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Dane osobowe są przekazywane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Akademii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( T.j. Dz.U.z 2021 poz.217 ze zm)
 7. Każdemu, kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
do góry